MENU

UPOZORŇUJEME!

Už i všechny budovy nad 1500 m2 musí být stavěny ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost další část požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která bude mít zásadní dopad na novou výstavbu:

Podle §7 odst. 1, písm. c) je totiž od 1. 1. 2018 aplikován požadavek na všechny nové budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2, který říká, že tyto budovy musí být ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Splnění těchto požadavků bude stavebnímu úřadu dokládáno prostřednictvím Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Ačkoli u veřejných budov jsou tyto požadavky v platnosti již od roku 2016, běžná praxe je stále taková, že budova je v podstatě celá vyprojektována a až následně se řeší její energetická náročnost. Tento postup nejenže celou výstavbu prodražuje a prodlužuje (tedy rozhodně nesplňuje představu investora), ale má i daleko od optimální efektivní a ekonomické varianty.

Co to je budova s téměř nulovou spotřebou energie, na co si dát pozor a jak postupovat, abyste měli pod kontrolou celý projekt od fáze předprojektové přípravy až po provoz, naleznete zde.

Kontakt:
Martin Doležal, Mob.: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details