Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost další požadavky pro výstavbu nových budov

UPOZORŇUJEME!: Už i všechny budovy nad 1500 m2 musí být stavěny od 1. 1. 2018 ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie...

Už i všechny budovy nad 1500 m2 musí být stavěny ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost další část požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která bude mít zásadní dopad na novou výstavbu:

Podle §7 odst. 1, písm. c) je totiž od 1. 1. 2018 aplikován požadavek na všechny nové budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2, který říká, že tyto budovy musí být ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Splnění těchto požadavků bude stavebnímu úřadu dokládáno prostřednictvím Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Ačkoli u veřejných budov jsou tyto požadavky v platnosti již od roku 2016, běžná praxe je stále taková, že budova je v podstatě celá vyprojektována a až následně se řeší její energetická náročnost. Tento postup nejenže celou výstavbu prodražuje a prodlužuje (tedy rozhodně nesplňuje představu investora), ale má i daleko od optimální efektivní a ekonomické varianty.

Co to je budova s téměř nulovou spotřebou energie, na co si dát pozor a jak postupovat, abyste měli pod kontrolou celý projekt od fáze předprojektové přípravy až po provoz, naleznete zde.

Kontakt:
Martin Doležal, Mob.: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz