MENU

Flexibilně v době nouzového stavu: Audity prováděné vzdáleným přístupem

V důsledku koronaviru došlo k úpravě akreditačních pravidel a byly povoleno provádět audity vzdáleným přístupem.