MENU
    1. Naše služby
    2. Služby pro obor svařování
    3. EN 15085 a ČD V95/5

Svařování kolejových vozidel dle EN 15085 a ČD V95/5

Systém managementu jakosti při svařování se řídí normou EN ISO 3834-2,3,4. Pro oblast způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent je v současné době platná norma DIN/ČSN EN 15085, pro certifikační úrovně CL 1 až CL4. Platí jak pro svařování na dílnách, tak i na montážních pracovištích. Ve vazbě na konkrétní výrobkový kód stanovuje požadavky na jakost provedených svařečských prací ve třech úrovních – vyšší – stupeň 2, střední – stupeň 3 a základní – stupeň 4. Úroveň požadované certifikace je vázaná na konkrétní aplikace a k tomu relevantní výrobkový kód. Pokud má společnost certifikovaný systém jakosti dle požadavků EN ISO 9001:2008, vyžaduje se i certifikační úroveň systému jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2.

Certifikace pro výrobce kolejových vozidel a jejich komponent dle EN ISO 3834-2 a předpisu ČD – V95/5 i V26. Pověření pro tuto činnost je uvedeno v osvědčení, vydaném Certifikačním střediskem Českých drah a.s., pod č. 702.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details