MENU
    1. Naše služby
    2. Posuzování shody
    3. Indian Boiler Regulations – 1950

Indian Boiler Regulations – 1950

IBR – "Indian Boiler Regulations", je legislativní předpis Indie pro kotle a související zařízení. Předpis byl ustanoven 15. srpna 1950 za účelem naplnění legislativních požadavků stanovených zákonem, tzv. Indian Boiler Act 1923.

Výrobci a dodavatelé kotlů, jejich částí, materiálů a souvisejících zařízení, určených pro trh Indie, musí zajistit plnění požadavků IBR – Indian Boiler Regulation (IBR), které stanovuje požadavky pro konstrukci, materiály, výrobu, zkoušení a certifikaci. Žádné z výše uvedeného, tedy nemůže být uvedeno na trh Indie, pokud nejsou splněny veškeré relevantní požadavky dle IBR a není vystaven příslušný certifikát, tzv. IBR Form, potvrzený jmenovaným místem - "Inspecting Authority".

Rozsah služeb dle IBR 1950 zahrnuje zejména:

  • přezkoušení a schválení návrhu,
  • autorizovanou Inspekci zařízení, částí a komponent,
  • inspekci materiálů,
  • certifikaci svářečů.

TÜV NORD Czech s.r.o. pracuje pod schválením mateřské organizace TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG a prostřednictvím svých kvalifikovaných inspektorů nabízí veškeré služby spojené s certifikací dle IBR.
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG je schválen pověřenou organizací "Central Boilers Board" (CBB) jako  "Competent Authority" a "Inspecting Authority".

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details