Indian Boiler Regulations

Indian Boiler Regulations – 1950

IBR – "Indian Boiler Regulations", je legislativní předpis Indie pro kotle a související zařízení. Předpis byl ustanoven 15. srpna 1950 za účelem naplnění legislativních požadavků stanovených zákonem, tzv. Indian Boiler Act 1923.

Výrobci a dodavatelé kotlů, jejich částí, materiálů a souvisejících zařízení, určených pro trh Indie, musí zajistit plnění požadavků IBR – Indian Boiler Regulation (IBR), které stanovuje požadavky pro konstrukci, materiály, výrobu, zkoušení a certifikaci. Žádné z výše uvedeného, tedy nemůže být uvedeno na trh Indie, pokud nejsou splněny veškeré relevantní požadavky dle IBR a není vystaven příslušný certifikát, tzv. IBR Form, potvrzený jmenovaným místem - "Inspecting Authority".

Rozsah služeb dle IBR 1950 zahrnuje zejména:

  • přezkoušení a schválení návrhu,
  • autorizovanou Inspekci zařízení, částí a komponent,
  • inspekci materiálů,
  • certifikaci svářečů.

TÜV NORD Czech s.r.o. pracuje pod schválením mateřské organizace TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG a prostřednictvím svých kvalifikovaných inspektorů nabízí veškeré služby spojené s certifikací dle IBR.
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG je schválen pověřenou organizací "Central Boilers Board" (CBB) jako  "Competent Authority" a "Inspecting Authority".

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz