Nejčastější dotazy

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co se stane, když se nestihne termín 5. 12 .2015, i když se o to firma bude snažit?

Po několika jednáních se zástupci MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a SEI (Státní energetická inspekce – kontrolní orgán pro plnění zákona o hospodaření energií) lze konstatovat, že přístup státní správy zohledňuje nereálnost zákonného požadavku a na přechodnou dobu bude uspokojivým výsledkem při případné kontrole i fakt, že již dochází k zavádění ISO 50001, případně se pracuje (je objednán) na Energetickém auditu. Doba trvání přechodného období nebyla stanovena.
 

Postihuje povinnost zpracovat EA nebo zavést a certifikovat systém managementu hospodaření energií dle ČSN EN ISI 50001:2012 i naši firmu?

Zákon hovoří o nové povinnosti pro podnikatele, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem. Z definice těchto podniků, uvedených v příloze Doporučení komise (zde) (Hlava I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úřední věstník L 124, 20. 5. 2003, s. 36.) vyplývá, že se jedná o podnik, který překročí jedno z kritérií: 250 zaměstnanců, obrat 50 mil. Euro, případně roční sumu bilanční rozvahy 43 mil. Euro. Debaty se pak dlouho vedly nad tím, zda musí být splněny všechny uvedené podmínky, či pouze některá z nich. Jednoznačným výkladem je překročení i jednoho z těchto kritérií.
 

Co je pro naši firmu výhodnější: EA nebo certifikát dle ISO 50001

Důležité je vždy zvážit více kritérií: velikost energetického hospodářství, rozsah již zavedených systémů (zejména ISO 9001 a ISO 14001), technické možnosti, lidské zdroje atd. Výhodou Energetického auditu je, že je relativně jednoduchým řešením, a to především pro energetická hospodářství s nízkým počtem budov a technologií. Nevýhodou ale může být, že podle výkladu zákona (který si nechalo zpracovat MPO), je povinnost zpracování Energetického auditu velkých firem vázána na celé energetické hospodářství, tedy na vše, co spotřebovává energii. Díky tomu může být naopak pro firmy s velkým počtem objektů energetického hospodářství jednodušší a levnější volba ISO 50001. V praxi jsme se setkali i názorem, že je jednodušší zpracovat EA a mít tzv. na 4 roky klid. To je ovšem přístup, který nejen že nenaplňuje základní myšlenku této povinnosti – snížení spotřeby energie, ale zároveň ani nepřináší žádné finanční úspory. Dobře zpracovaný Energetický audit či dobře nastavený systém ISO 50001 může nejen zajistit návrat vložených investic, ale i další významné úspory. A praxe dokazuje, že čím méně se firma dosud zabývala spotřebou energie, tím vyšší a rychlejší úspory lze dosáhnout.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Martin Doležal
Projektový manažer pro oblast energetiky

Tel.: +420 777 353 365
dolezal@tuev-nord.cz