EN 15085 a ČD V95/5

Svařování kolejových vozidel dle EN 15085 a ČD V95/5

Systém managementu jakosti při svařování se řídí normou EN ISO 3834-2,3,4. Pro oblast způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent je v současné době platná norma DIN/ČSN EN 15085, pro certifikační úrovně CL 1 až CL4. Platí jak pro svařování na dílnách, tak i na montážních pracovištích. Ve vazbě na konkrétní výrobkový kód stanovuje požadavky na jakost provedených svařečských prací ve třech úrovních – vyšší – stupeň 2, střední – stupeň 3 a základní – stupeň 4. Úroveň požadované certifikace je vázaná na konkrétní aplikace a k tomu relevantní výrobkový kód. Pokud má společnost certifikovaný systém jakosti dle požadavků EN ISO 9001:2008, vyžaduje se i certifikační úroveň systému jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2.

Certifikace pro výrobce kolejových vozidel a jejich komponent dle EN ISO 3834-2 a předpisu ČD – V95/5 i V26. Pověření pro tuto činnost je uvedeno v osvědčení, vydaném Certifikačním střediskem Českých drah a.s., pod č. 702.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz