MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. Potraviny, krmiva
  4. ISO 22000

Certifikace ISO 22000

ISO 22000 - Požadavky pro systém managementu bezpečnosti potravin (Food Safety Management System).

Normu ISO 22000 lze aplikovat ve všech organizacích zapojených v potravinovém řetězci, který sahá od zemědělské prvovýroby (farmářů), přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, sklady potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD apod.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování. Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i jiné, nepřímo zapojené organizace, jako např. výrobci strojů a zařízení, obalového materiálu, čistidel, přídatných látek a ingrediencí, čistících a dezinfekčních přípravků používaných v potravinářském a agrárním sektoru, organizace poskytující sanitační práce, deratizaci a dezinsekci (organizace, které mohou svými dodávkami ovlivnit bezpečnost potravin).

Nejmladší standard v oblasti managementu bezpečnosti potravin není záležitostí pouze výrobců potravin, jak tomu je např. u hygienických standardů BRC a IFS, popř. obalářů u standardu BRC/IoP a dopravců u standardů IFS Logistic. ISO 22000 v sobě zahrnuje požadavky na systém managementu známý z ISO 9001 spolu s hygienickými požadavky, a je tak vhodný pro všechny zainteresované společnosti podílející se jakýmkoliv způsobem na procesu, při kterém se z prvotní suroviny stává finální výrobek v domácnosti spotřebitele.

Standard ISO 22000 můžeme rozdělit do tří částí

 • zavedení programů nezbytných předpokladů (požadavky na správnou výrobní a hygienickou praxi a nezbytné základní náležitosti)
 • požadavky HACCP podle současných principů dle Codexu Alimentarius
 • požadavky na systém managementu

Požadavky na správnou výrobní praxi nejsou ve standardu přímo zmíněny, standard však odkazuje na již existující metodiky a postupy.

Svojí formou je standard shodný s normami ISO 9001 a ISO 14001, a je proto vhodný pro tvorbu integrovaného systému managementu. Struktura normy ISO 22000 bere patřičný zřetel na požadavky výše uvedených norem tak, aby všechny standardy byly vzájemně slučitelné. V obou normách nalezneme několik významných oblastí, kde dochází k určitému překrytí, které lze považovat za výzvu pro smysluplnou integraci standardů. Normu ISO 22000 je však potřeba vnímat jako oborovou nástavbu, nikoliv jako alternativu k ISO 9001.

Důvody pro tento závěr jsou tyto:

 • Norma ISO 9001 není primárně zaměřena na systémové zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Norma ISO 9001 řeší především organizační zabezpečování kvality v organizaci a pokrývá i oblasti, které ISO 22000 neřeší (obchod a marketing, personalistika, částečně i finance apod.).

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details