ISO 22000

Certifikace ISO 22000

Požadavky pro systém managementu bezpečnosti potravin (food safety management system).

Normu ISO 22000 lze aplikovat ve všech organizacích zapojených v potravinovém řetězci, který sahá od zemědělské prvovýroby (farmářů), přes výrobce krmiv, zpracovatele potravin, sklady potravin, dopravce, veškeré dodavatele služeb (úklid, DDD apod.), až po maloobchodní prodej a veřejné stravování. Nedílnou součástí potravinového řetězce jsou i jiné, nepřímo zapojené organizace, jako např. výrobci strojů a zařízení, obalového materiálu, čistidel, přídatných látek a ingrediencí, čistících a dezinfekčních přípravků používaných v potravinářském a agrárním sektoru, organizace poskytující sanitační práce, deratizaci a dezinsekci (organizace, které mohou svými dodávkami ovlivnit bezpečnost potravin). Nejmladší standard v oblasti managementu bezpečnosti potravin není záležitostí pouze výrobců potravin, jak tomu je např. u hygienických standardů BRC a IFS, popř. obalářů u standardu BRC/IoP a dopravců u standardů IFS Logistic. ISO 22000 v sobě zahrnuje požadavky na systém managementu známý z ISO 9001 spolu s hygienickými požadavky a je tak vhodný pro všechny zainteresované společnosti podílející se jakýmkoliv způsobem na procesu, při kterém se z prvotní suroviny stává finální výrobek v domácnosti spotřebitele.

 

Standard ISO 22000 můžeme rozdělit do tří částí

  • zavedení programů nezbytných předpokladů (požadavky na správnou výrobní a hygienickou praxi a nezbytné základní náležitosti)
  • požadavky HACCP podle současných principů dle Codexu Alimentarius
  • požadavky na systém managementu

Požadavky na správnou výrobní praxi nejsou ve standardu přímo zmíněny, standard však odkazuje na již existující metodiky a postupy.

Svojí formou je standard shodný s normami ISO 9001 a ISO 14001, a je proto vhodný pro tvorbu integrovaného systému managementu. Struktura normy ISO 22000 bere patřičný zřetel na požadavky výše uvedených norem tak, aby všechny standardy byly vzájemně slučitelné. V obou normách nalezneme několik významných oblastí, kde dochází k určitému překrytí, které lze považovat za výzvu pro smysluplnou integraci standardů. Normu ISO 22000 je však potřeba vnímat jako oborovou nástavbu, nikoliv jako alternativu k ISO 9001.

Důvody pro tento závěr jsou tyto:

  • Norma ISO 9001 není primárně zaměřena na systémové zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
  • Norma ISO 9001 řeší především organizační zabezpečování kvality v organizaci a pokrývá i oblasti, které ISO 22000 neřeší (obchod a marketing, personalistika, částečně i finance apod.).

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz