FSSC 22000

Certifikace FSSC 22000 je uznávána Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI)

Nadace pro certifikaci bezpečnosti potravin vytvořila mezinárodně jednotný certifikační systém pro potravinářský průmysl: pomocí certifikace podle FSSC 22000 mohou výrobci potravin a obalových materiálů na potraviny přispět k bezpečnosti dodavatelského řetězce a přeshraniční harmonizaci certifikačních systémů.

Široké přijetí certifikace FSSC 22000

Systém vychází z normy DIN EN ISO 22000 a technických specifikací pro zvláštní preventivní programy pro bezpečnost potravin. Je podporován Konfederací evropského potravinářského a nápojové průmyslu (CIAA) a na rozdíl od ISO 22000 je uznáván Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI). Významné velké korporace byly hnací silou zavedení tohoto systému. Předpokládá se, další nadnárodní výrobci potravin a jejich dodavatelé certifikaci také podpoří.

Pro koho je norma určena?

Úspěšně certifikované společnosti mohou doložit svým obchodním partnerům, že zavedly kontrolovaný systém řízení bezpečnosti potravin. Certifikace je zaměřena na organizace všech velikostí, které vyrábějí a zpracovávají živočišné nebo rostlinné produkty, ostatní potraviny a přísady nebo pro ně dodávají obalový materiál. Předpokladem pro certifikaci je zavedení systému řízení kvality pro bezpečnost potravin a dodržování správné výrobní praxe (GMP) a analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).

Tento systém může zavést buď organizace sama, nebo za asistence specializovaného konzultanta. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz