MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. IT služby

Oblast ICT služeb je jedno z nejflexibilnějšího a nejrychleji se rozvíjejícího odvětví průmyslu a byznysu. V současnosti se IT a ICT služby a nástroje dotýkají nějakým způsobem prakticky každé oblasti lidské činnosti.
Standard ISO/IEC 20000-1 poskytuje řešení pro předcházení rizik. Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se rychle stává etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb.

Počítače jsou jen jednou z částí, ICT to jsou nejen stroje (hardware počítačů či serverů), ale i programy a aplikace (software). S prosazováním informačních a komunikačních systémů v každodenní podnikové praxi se objevuje i otázka zabezpečení těchto systémů.

ISO/IEC 27001 je souborem opatření, metod, zásad a pravidel, eliminuje slabiny a nabízí systematický, procesní a efektivní přístup k řízení bezpečnosti informací (ISMS). Postupy ISMS jsou obdobné postupům v oblasti řízení kvality. Existují zavedené standardy a ISMS lze certifikovat dle standardu ISO 27001 (ČSN ISO/IEC 27001). Požadavky této normy se netýkají jen oblastí souvisejících s IT, ale také oblastí personální, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti přístupu, kontinuity a oblasti managementu.

ISMS má být navržen tak, aby zajistil opatření vycházející z analýzy a hodnocení rizik a adekvátně chránící všechna aktiva. Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát, obsahující prověřený rozsah ISMS a odkaz na platné prohlášení o aplikovatelnosti.
 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.