MENU

IT služby

Oblast ICT služeb je jedno z nejflexibilnějšího a nejrychleji se rozvíjejícího odvětví průmyslu a byznysu. V současnosti se IT a ICT služby a nástroje dotýkají nějakým způsobem prakticky každé oblasti lidské činnosti.
Standard ISO/IEC 20000-1 poskytuje řešení pro předcházení rizik. Certifikace podle ISO/IEC 20000-1 se rychle stává etalonem kvality mezi poskytovateli ICT služeb.

Počítače jsou jen jednou z částí, ICT to jsou nejen stroje (hardware počítačů či serverů), ale i programy a aplikace (software). S prosazováním informačních a komunikačních systémů v každodenní podnikové praxi se objevuje i otázka zabezpečení těchto systémů.

ISO/IEC 27001 je souborem opatření, metod, zásad a pravidel, eliminuje slabiny a nabízí systematický, procesní a efektivní přístup k řízení bezpečnosti informací (ISMS). Postupy ISMS jsou obdobné postupům v oblasti řízení kvality. Existují zavedené standardy a ISMS lze certifikovat dle standardu ISO 27001 (ČSN ISO/IEC 27001). Požadavky této normy se netýkají jen oblastí souvisejících s IT, ale také oblastí personální, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti přístupu, kontinuity a oblasti managementu.

ISMS má být navržen tak, aby zajistil opatření vycházející z analýzy a hodnocení rizik a adekvátně chránící všechna aktiva. Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát, obsahující prověřený rozsah ISMS a odkaz na platné prohlášení o aplikovatelnosti.
 

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax : 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz