MENU
    1. Naše služby
    2. Certifikace systémů
    3. Automobilový průmysl
    4. KBA

Certifikace KBA

Automobiloví dodavatelé, kteří uplatňují své výrobky na německém trhu, musí prokázat splnění speciálních požadavků na systémy jakosti, které jsou nezbytné pro schválení provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tyto požadavky stanovil příslušný německý úřad Kraftfahrt – Bundesamt (www.kba.de). Na základě jeho akreditace TÜV NORD provádí audity a vydává certifikáty KBA. Certifikace dle dodatečných požadavků KBA k systému managementu jakosti podle ISO 9001 je orientována na systémy managementu jakosti dodavatelů do automobilového průmyslu s přihlédnutím k plnění požadavků národních a mezinárodních homologačních předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích Spolkové Republiky Německo. Certifikace probíhá obvykle souběžně s certifikací dle ISO 9001, přičemž se prověřují výše uvedené nadstavbové požadavky KBA. Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky KBA.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details