KBA

Certifikace KBA

Automobiloví dodavatelé, kteří uplatňují své výrobky na německém trhu, musí prokázat splnění speciálních požadavků na systémy jakosti, které jsou nezbytné pro schválení provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tyto požadavky stanovil příslušný německý úřad Kraftfahrt – Bundesamt (www.kba.de). Na základě jeho akreditace TÜV NORD provádí audity a vydává certifikáty KBA. Certifikace dle dodatečných požadavků KBA k systému managementu jakosti podle ISO 9001 je orientována na systémy managementu jakosti dodavatelů do automobilového průmyslu s přihlédnutím k plnění požadavků národních a mezinárodních homologačních předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích Spolkové Republiky Německo. Certifikace probíhá obvykle souběžně s certifikací dle ISO 9001, přičemž se prověřují výše uvedené nadstavbové požadavky KBA. Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky KBA.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz