ISO 21434

ISO/SAE 21434:2021

Silniční vozidla — Inženýrství kybernetické bezpečnosti

Výrobce automobilů musí splňovat nové požadavky Nařízení OSN č. 155 - Kybernetická bezpečnost a systém řízení kybernetické bezpečnosti. Toto lze prokázat následující standardem. Případně výrobce automobilů může vybrat své klíčové dodavatele s požadavkem splnění tohoto standardu.

Standard  specifikuje technické požadavky na řízení rizik kybernetické bezpečnosti týkající se koncepce, vývoje produktu, výroby, provozu, údržby a vyřazování z provozu elektrických a elektronických (E/E) systémů v silničních vozidlech, včetně jejich součástí a rozhraní.

Je definován rámec, který zahrnuje požadavky na procesy kybernetické bezpečnosti a společný jazyk pro komunikaci a řízení rizik kybernetické bezpečnosti.

Standard je použitelný pro sériově vyráběné E/E systémy silničních vozidel, včetně jejich součástí a rozhraní, jejichž vývoj nebo úprava začala po zveřejnění tohoto dokumentu.

Tento dokument nepředepisuje konkrétní technologii nebo řešení související s kybernetickou bezpečností.

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph. D.

Tel.: 604 857 854
drastich@tuev-nord.cz