MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace produktů
  3. Certifikace pevných paliv a pevných biopaliv

Pevná paliva a pevná biopaliva

TÜV NORD Czech, s.r.o., certifikační orgán č. 3170, akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 provádí certifikaci pevných paliv a pevných biopaliv a pro tato paliva vydává akreditovaný certifikát platný po dobu 3 let.

Certifikace pevných paliv a pevných biopaliv je určena pro

 • tříděné dřevní pelety a dřevní brikety podle norem ČSN EN ISO 17225-2 (pelety) a ČSN EN ISO 17225-3 (brikety)
 • dřevní pelety a dřevní brikety pro průmyslové použití podle normy ČSN EN ISO 17225-1
 • tříděné nedřevní pelety a nedřevní brikety podle normy ČSN EN ISO 17225-6 (pelety) a ČSN EN ISO 17225-7 (brikety)
 • nedřevní pelety a nedřevní brikety pro průmyslové použití podle normy ČSN EN ISO 17225-1 nebo ČSN EN ISO 17225-2 (třídy I1, I2 a I3)
 • dřevní uhlí podle ČSN EN 1860-2
 • a pro další výrobky, které spadají do této oblasti a lze je porovnat s určitou normou, vyhláškou nebo jiným kriteriálním dokumentem.

Certifikační schéma pro certifikaci kvality pevných paliv, pevných biopaliv je v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17067, schéma č. 1b.

Certifikace kvality produktu

 1. zajištění vzorkování v místě výroby (akreditovaná činnost laboratoře)
 2. zadání zkoušek ve zkušební laboratoři akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
 3. převzetí protokolů o zkoušce včetně nejistot měření (součástí protokolů o zkoušce jsou v případě subdodávky i výsledky ze smluvní akreditované zkušební laboratoře)
 4. posouzení shody s kriteriálním dokumentem v hodnotící zprávě
 5. rozhodnutí o vydání certifikátu
 6. udělení certifikátu na dobu 3 let
 7. zajištění kontrolního odběru vzorku a následné zajištění zkoušek 1 x ročně v průběhu platnosti certifikátu nebo jeho provedení v případě jakékoliv stížnosti týkající se certifikovaného produktu

Certifikační schéma pro certifikaci výroby pevných paliv a pevných biopaliv a/nebo distribuce pevných paliv a pevných biopaliv je v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17067, schéma č. 6.

Certifikace výroby a kvality produktu

 1. zajištění inspekce výrobního místa inspekčním postupem certifikačního orgánu COV nebo dodání inspekční zprávy od nezávislého inspekčního orgánu IO zákazníkem
 2. zajištění vzorkování a předání vzorků pevných paliv a pevných biopaliv inspekčním postupem certifikačního orgánu COV nebo dodání vzorků po odběru inspekčním orgánem IO v místě výroby veřejným dopravcem
 3. zadání zkoušek ve zkušební laboratoři akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
 4. převzetí protokolů o zkoušce včetně nejistot měření (součástí protokolů o zkoušce jsou v případě subdodávky i výsledky ze smluvní akreditované zkušební laboratoře) a inspekční zprávy
 5. posouzení shody s kriteriálními dokumenty v hodnotící zprávě z výsledků zkoušek a v hodnotící zprávě z inspekce výroby
 6. rozhodnutí o vydání certifikátu
 7. udělení certifikátu na dobu 3 let
 8. zajištění kontrolního odběru vzorku, inspekce a následné zajištění zkoušek 1 x ročně v průběhu platnosti certifikátu nebo provedení inspekce a/nebo odběru vzorků v případě jakékoliv stížnosti týkající se certifikovaného výrobku

Certifikace distribuce produktu

 1. zajištění inspekce distribuce pevných paliv a pevných biopaliv certifikačním postupem COV
 2. převzetí inspekční zprávy z inspekce distributora
 3. posouzení shody s kriteriálním dokumentem v hodnotící zprávě z inspekce distributora pevných paliv a pevných biopaliv
 4. rozhodnutí o vydání certifikátu
 5. udělení certifikátu na dobu 3 let
 6. zajištění kontrolního auditu 1x ročně v průběhu platnosti certifikátu nebo v případě jakékoliv stížnosti týkající se certifikované činnosti

Dokumentace, kterou je nutno doložit k certifikaci

 • žádost o certifikaci
 • smlouva o certifikaci
 • výrobní postup
 • certifikát ISO 9001 pro společnosti, které tuto certifikaci mají.

Výše uvedená dokumentace se zasílá na adresu

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Certifikační orgán č. COV 3170
Šumavská 15, 602 00 Brno

Bližší informace k této problematice, detailní podmínky certifikace a případné informace pro ověření platnosti vystavených certifikátů podají na vyžádání od konkrétní osoby tyto pracovnice TÜV NORD Czech, s.r.o.:

Ing. Dana Wojnarová

Vedoucí Laboratoře energetické chemie

+420 545 110 127

wojnarova@tuev-nord.cz

RNDr. Alice Kotlánová

Specialista certifikace ENplus, Vedoucí Certifikačního místa Certifikace pevných paliv a pevných biopaliv, Inspektorka ENplus

+420 724 355 718

kotlanova@tuev-nord.cz

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.