Certifikace dle standardu ISO 9712 / ISO 20807

NDT dle ISO 9712 / ISO 20807

Tento certifikační program umožňuje prodloužení platnosti, či recertifikaci uchazečů s platným certifikátem dle ISO 9712 / ISO 20807, nebo jehož platnost byla ukončena max. 1 rok před podáním žádosti.

Akreditované metody dle standardu TÜV 301 ve stupních 1 a 2:

RT – Radiografické zkoušení
UT – Zkoušení ultrazvukem
MT – Zkoušení magnetickou metodou práškovou
PT – Zkoušení kapilární metodou
ET – Zkoušení vířivými proudy
LT – Zkoušení netěsnosti

Školící a zkušební střediska

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1 a 2
Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha
www.ptsndt.com

ATG s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1 a 2
Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava
www.atg.cz

TESTIMA spol. s r.o.
Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Metody: UT
Stupně: 1 a 2
Místo školení / zkoušení: Praha
www.testima.eu