GLOBALG.A.P CoC

Global G.A.P. CHAIN of CUSTODY (CoC) – ŁAŃCUCH DOSTAW

Polega na zapewnieniu pełnej identyfikacji i identyfikowalności wyrobów. System ten umożliwia pełną przejrzystość w całym łańcuchu dostaw dla produktów certyfikowanych zgodnie z wymaganiami standardu GlobalG.A.P. Obejmuje on swoim zakresem produkty roślinne (warzywa, owoce, rośliny uprawne (m.in. zboża) jak również produkty w zakresie akwakultury.

System ten dotyczy wszystkich pośredników, dostawców w łańcuchu dostaw, którzy dostarczają produkty posiadające certyfikat GLOBAL G.A.P. Certyfikacja w systemie CoC pomaga określić status i położenie certyfikowanego produktu GLOBAL G.A.P. na każdym etapie produkcyjnym.

Do kogo skierowany jest GLOBALG.A.P CoC?

Z tego typu certyfikacji mogą skorzystać:

  • firmy pakujące, hurtownie, dystrybutorzy, firmy pośredniczące w fizycznym obrocie produktami, sprzedawcy detaliczni, firmy brokerskie, centra logistyczne, sieci handlowe, inni pośrednicy w łańcuchu dostaw.

Certyfikat GlobalG.A.P. (CoC) –  ŁAŃCUCH DOSTAW  jest ważny przez 1 rok. W celu odnowienia certyfikatu producent powinien co roku złożyć do jednostki wniosek aplikacyjny.

Gdzie szukać informacji?

Standard  GLOBAL G.A.P. CHAIN of CUSTODY (CoC) regulują następujące dokumenty normatywne:

  • Lista kontrolna GLOBALG.A.P. - dokument potrzebny do przeprowadzenia samooceny.
  • Punkty kontroli łańcucha dostaw i kryteria zgodności (CPCC) – dokument zawierający wymagania dotyczące zgodności dla firm/producenta.
  • Przepisy Ogólne – dokument, który określa przebieg procesu certyfikacji i wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością oraz związane z tym zagadnienia.

Więcej informacji i wymagań standardu oraz dokumentację znajdą Państwo na stronie internetowej administratora systemu GLOBALG.A.P.: http://www.globalgap.org/  https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./coc/

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa