KZR INiG

Czym jest system KZR INiG?

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji o globalnym zasięgu, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001 (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji i jest równoważny takim systemom jak Red Cert czy ISCC. Certyfikaty wystawione w ramach KZR INiG są uznawane przez inne systemy dobrowolne.

Co podlega certyfikacji?

Biomasa rolna, biomasa leśna, odpady i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej lub spożywczej, surowce i produkty do produkcji biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy i energii, a także odpady zawierające frakcję biomasową i produkowane z nich paliwa alternatywne (RDF).Biomasa rolna, biomasa leśna, odpady i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej lub spożywczej, surowce i produkty do produkcji biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy i energii, a także odpady zawierające frakcję biomasową i produkowane z nich paliwa alternatywne (RDF).

Dla kogo KZR INiG?

Certyfikacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw (począwszy od miejsca pochodzenia poprzez przetwórców biomasy, dostawców paliw na rynek, aż po  producentów ciepła, energii elekrycznej i cementu). Certyfikacja KZR INiG jest spełnieniem jednego z podstawowych warunków prowadzenia działalności w branży biopliwowej. Potwierdza świadome podejście przedsiębiorstwa do rozwoju w poszanowaniu środowiska naturalnego, wykorzystywania zasobów oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W zależności od charakteru działalności firmy certyfikacji podlegają następujące zakresy:

 • Indywidualna produkcja rolna i sprzedaż
 • Pierwszy punkt skupu upraw, odpadów i pozostałości rolnych, pozostałości z leśnictwa, innych odpadów i pozostałości
 • Tłocznia oleju
 • Cukrownia
 • Gorzelnia
 • Tartak
 • Produkcja biopaliwa: etanolu/ ETBE/FAME/ i innych
 • Uwodornienie lub współuwodornienie
 • Produkcja biowęglowodorów
 • Produkcja biopłynów
 • Biogazownia
 • Instalacja do produkcji biometanu
 • Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy, w tym paliw alternatywnych pochodzących z odpadów zawierających frakcję biomasową (RDF)
 • Produkcja paliw węglowych z recyklingu
 • Produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego
 • Jednostka przetwórcza biomasy stałej
 • Inny przetwórca biomasy
 • Handel biomasą, biopaliwami, paliwami z biomasy, odpadami i pozostałościami 
 • Dostawca końcowy
 • Producent ciepła i/lub energii elektrycznej
 • Produkcja ciepła do celów technologicznych (cementownia)

Jakie KZR INiG daje korzyści?

 • system o zasięgu globalnym, co umożliwia firmom sprzedaż produktów na całym świecie
 • szybsze w stosunku do równoważnych systemów uzyskanie certyfikatu, ze względu na brak konieczności zatwierdzania dokumentacji za granicą; 
 • niższe koszty certyfikacji, opłaty rejestracyjne oraz opłaty per tona w stosunku do równoważnych systemów; 
 • dokumenty, szkolenia i kontakt w języku polskim

Jak uzyskać certyfikat?

Droga do uzyskania certyfikatu KZR INiG składa się z 10 prostych kroków:

 1. Podejmij decyzję o certyfikacji.
 2. Przygotuj się do certyfikacji, spełniając wymagania systemu dostępne na stronie http://www.kzr.inig.eu/ w zakładce „Dokumenty systemowe”.
 3. Zarejestruj się w systemie KZR INiG. W trakcie rejestracji wybierasz jednostkę certyfikującą (np. TÜV NORD Polska), która przeprowadzi audyt w Twojej firmie.
 4. Po przejściu formalnej oceny, podpisz umowę o uczestnictwie w systemie KZR INiG.
 5. Skontaktuj się z wybraną jednostką certyfikującą (np. TÜV NORD Polska) w celu ustalenia czasu trwania, terminu i kosztów audytu. Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego formularza. Możesz go pobrać już teraz z naszej strony internetowej.
 6. Złóż zamówienie na audyt, zgodnie z przesłaną przez jednostkę ofertą i podpisz umowę na certyfikację.
 7. Audyt.
 8. Po pozytywnej ocenie, jednostka certyfikująca wystawi i zarejestruje w systemie Twój certyfikat.
 9. Publikacja informacji o certyfikacie w publicznej bazie KZR INiG.
 10. Czynne uczestnictwo w systemie – możesz już sprzedawać certyfikowane produkty!

Cele zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy serdecznie do kontaktu