MENU

Oferujemy kompleksowe doradztwo w przygotowaniu firmy do uzyskania Certyfikatu Autoryzacji do używania Znaku Certyfikacyjnego ASME obejmujące:

 • opracowania i wdrożenia do stosowania Księgi Jakości QC Manual w wersji angielsko-polskiej (dysponujemy bazowym wzorem), 
 • dokonania przeglądu dokumentacji projektowej w tym rysunków konstrukcyjnych i obliczeń wybranego przez wytwórcę urządzenia ciśnieniowego lub jego części do demonstracji w trakcie auditu (może to być urządzenie przeznaczone do sprzedaży),
 • pomocy w opracowania Planu Kontroli i Badań dla wytwarzanego elementu demonstracyjnego, 
 • pomocy w przygotowaniu i kwalifikowania technologii i instrukcji spawania - PQR, WPS, 
 • pomocy w kwalifikowaniu spawaczy i operatorów - WPQ, WOPQ, 
 • pomocy w opracowaniu procedur, np. prób ciśnieniowych, obróbki cieplnej, postępowania z materiałami dodatkowymi do spawania, nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego, badań NDE itp., 
 • pomocy w kwalifikowaniu personelu badań nieniszczących NDE w oparciu o procedurę uwzględniającą aktualne wymagania przepisów ASME i ASNT (badania NDE mogą być podzlecane), 
 • zamówienia materiałów dla elementu demonstracyjnego i kontroli dostaw, 
 • kontroli, badań, prób elementu demonstracyjnego, 
 • przygotowania raportu producenta – MDR dla elementu demonstracyjnego.

TÜV NORD Polska oferuje swoim Klientom prowadzenie doradztwa z zakresu zagadnień związanych z różnymi aspektami przepisów ASME w tym ich wykorzystaniu do spełnienia wymagań dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

Oferujemy doradztwo związane ze stosowaniem amerykańskich przepisów AWS, związanych z wytwarzaniem konstrukcji spawanych, według takich norm jak:

 • D1.1 Structural Welding Code – Steel (konstrukcje ze stali węglowej i niskostopowej), 
 • D1.3 Structural Welding Code – Sheet Steel ( konstrukcje z blach o grubości < 5 mm), 
 • D1.6 Structural Welding Code – Stainless Steel (stale nierdzewne), 
 • D15.1 Railroad Welding Specification for Cars and Locomotives (spawanie pojazdów szynowych). 

Oferujemy również pomoc w przygotowaniu firm do certyfikacji według programu AISC (American Institute of Steel Construction) dla wytwórców konstrukcji spawanych oraz firm montażowych w zakresie opracowania Księgi Jakości i związanych procedur.

Krzysztof Josz

Kierownik Działu ASME, Autoryzowany Inspektor (AI) , Autoryzowany Inspektor Nadzorujący (AIS)
tel. kom. +48 601 458 850

+48 32 786 46 64

k.josz@tuv-nord.pl