XI Wymiana Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych

Opis

06.09. - 07.09.2023 | Kazimierz Dolny

Pobierz do kalendarza

06.09

XI Wymiana Doświadczeń Branży Wyrobów Medycznych

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na jedenastą edycję Wymiany Doświadczeń dla branży wyrobów medycznych, która
odbędzie się we wrześniu w Kazimierzu Dolnym.
Nasza konferencja ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów
i wyzwań związanych z bezpieczeństwem w branży.
W dzisiejszych czasach przemysł medyczny jest bardzo dynamicznym środowiskiem. Wyzwania związane z bezpieczeństwem,
nowymi technologiami oraz ciągle zmieniającym się otoczeniem prawno-regulacyjnym stanowią jedne z największych wyzwań,
przed którym stają producenci.
W trakcie wydarzenia oprócz wykładów nie zabraknie również dyskusji, które mamy nadzieję pozwolą wyjaśnić wiele
problematycznych zagadnień. Ponadto, będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany
pomysłów z innymi specjalistami w branży.

Szczegóły wydarzenia

śro. 06.09— czw. 07.09.2023

Hotel Król Kazimierz

Koszty

2200zł netto

Koszt udziału w konferencji: 2200,- zł netto/os. zgłoszenia do 15 czerwca br. 2500,- zł netto/os. zgłoszenia do 31 lipca 2800,- zł netto/os. zgłoszenia od 1 sierpnia

Iga Wiącek-Ciopińska

Specjalista ds. szkoleń dla branży wyrobów medycznych

609 550 292

I.Wiacek-Ciopinska@tuv-nord.pl

Program

6 września 2023

09:30

Powitanie

 

09:45

Rozporządzenie 2023/607 – Jak najlepiej wykorzystać przedłużenie okresu przejściowego — Okres przejściowy to nie wakacje od MDR

Sebastian Mielczarek TÜV NORD Polska

10:30

Nanomateriały w wyrobach medycznych — Definicja, klasyfikacja i kwestie regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych zawierających nanomateriały. Charakterystyka fizyko -chemiczna nanomateriałów.— Biologiczna ocena nanomateriałów – ISO/TR 10993-22:2017

Błażej Włodarczyk TÜV NORD Polska

11:30

Przerwa kawowa

 

11:45

Badania kliniczne wyrobów medycznych — Ocena kliniczna dla legacy devices zgodnie z MGCD 2020-6, Podział badań klinicznych z MGDC 2021-6

Lidia Strzyż-Baydak Baydak Consulting

13:15

Przerwa kawowa

 

14:15

Kontrola obrotu wyrobami medycznymi — Prawa URPL, obowiązki kontrolowanych

adw. Oskar Luty Kancelaria Fairfield

15:00

Przerwa kawowa

 

15:15

Global Market Access for MedTech Companies

DJ Fang Pure Clinical

16:00

Raporty bezpieczeństwa podczas nadzoru nad wyrobem medycznym — Podstawowe wymagania dotyczące gromadzenia danych z nadzoru nad wyrobami medycznymi, — Wytyczne w zakresie planu i raportu PMS, Omówienie wymagań w zakresie raportu PSUR

Barbara Lewandowska TÜV NORD Polska

17:00

Zakończenie 1 dnia zajęć

 

20:00

Kolacja + niespodzianka

 

7 września 2023

09:30

Protokół z badań klinicznych po wprowadzeniu wyrobu do obrotu — Podstawowe wymagania dotyczące danych klinicznych po wprowadzeniu do obrotu, Wytyczne MDCG w obszarze badań klinicznych wyrobów medycznych, — Wymagania w zakresie planu oraz raportu PMCF

Barbara Lewandowska TÜV NORD Polska

10:30

Kody technologiczne wyrobów medycznych — Jak poprawnie zdefiniować kody technologiczne MDT podczas składania wniosku o ocenę zgodności według MDR

Kornel Lukaszczyk TÜV NORD Polska

11:00

Przerwa kawowa

 

11:15

Przygotowanie dokumentacji technicznej do złożenia wniosku MDR — Interpretacja poszczególnych sekcji załącznika II oraz załącznika III Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, Interpretacja poszczególnych sekcji załącznika II oraz załącznika III Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Katarzyna Jochymczyk TÜV NORD Polska

11:45

Zestawy i systemy zabiegowe – podróż bezdrożami MDR i PZP

adw. Oskar Luty Kancelaria Fairfield

12:30

Wyroby medyczne z pogranicza – podsumowanie konferencji - wnioski - stanowisko Jednostki Notyfikowanej — Omówienie wniosków po Konferencji Wyrobów Medycznych dotyczące szczególnie wyrobów zawierający substancje roślinne

Aleksandra Grzegorzewska TÜV NORD Polska

13:00

Przerwa obiadowa

 

14:00

Wyroby z załącznika XVI – wymagania prawne — Przegląd wymagań prawnych dotyczących wyrobów bez wskazanego zastosowania medycznego w kontekście MDR, wspólnych specyfikacji oraz przewodników MDCG. — Omówienie zasad prawidłowej kwalifikacji wyrobów, terminów obowiązywania, a także zasad przeklasyfikowania grup niektórych aktywnych produktów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 2022/2347

Katarzyna Doroszkiewicz TÜV NORD Polska

15:00

Zakończenie i pożegnanie