Certyfikat IATF 16949

Co to jest IATF 16949?

Standard zawiera wymagania określone przez zrzeszonych w IATF(Międzynarodowym Zespole Operacyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego) producentów (OEM). Standard ten jest uzupełnieniem normy ISO 9001:2015 o wymagania dotyczące branży motoryzacyjnej. Każdy z zrzeszonych producentów (OEM) definiuje dodatkowo własne wymagania CSR (specyficzne wymagania klienta). Wymagania te są rozwinięciem wymagań IATF w punktach które określają producenci (OEM), precyzując je, bądź określając np. referencyjne podręczniki, specyfikacje techniczne, wewnętrzne procedury itp., które mają być stosowane. Aktualne wymagania CSR zrzeszonych producentów (OEM) znajdują się na stronie: https://www.iatfglobaloversight.org/

Dla kogo certyfikacja IATF 16949?

Certyfikacją powinny (lub mogą) być objęte firmy: 

  • produkujące w całym łańcuchu dostaw(dostawcy Tier-1, poddostawcy Tier -n), dostarczające wyroby do producentów (OEM) zrzeszonych w IATF
  • produkujące części serwisowe(również regenerowane) dla producentów(OEM) zgodnie z ich specyfikacjami

Jakie firmy są wyłączone z certyfikacji?

  • producenci części zamiennych które mogą ale nie muszą być produkowane zgodnie ze specyfikacjami producentów (OEM)
  • producenci części do pojazdów przemysłowych, rolniczych oraz pojazdy nie przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych (leśnictwo, górnictwo, budowa dróg itp.)

Zakres wsparcie TÜV NORD Polska

  • certyfikację na zgodność z wymaganiami IATF 16949:2016
  • szkolenia otwarte z zakresu wymagań motoryzacyjnych (wymagania specyfikacji, kursy audytorów systemu, procesu produkcyjnego i wyrobów, FMEA, SPC, MSA, APQP/PPAP i wiele innych) 
  • narzędzie pomagające ustrukturyzować wszystkie wymagania specyficzne klientów w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016 i własnych procesów oraz dobrze przeprowadzić analizę wykonalności dla nowych projektów czy też tworzyć własne katalogi wymagań dla dostawców
  • cykliczne, cieszące się dużym zainteresowaniem, wymiany doświadczeń branżowych