MENU

Certyfikat ISO 9001

ISO 9001 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Ma ona zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów dotyczących wyrobu.

System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością.

Na System Zarządzania Jakością składa się:

struktura organizacyjna, planowanie procesów, zasobów i dokumentacji, które są stosowane przez organizację aby osiągnąć cele dotyczące jakości oraz doskonalić swe wyroby i usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o różnych rozmiarach, gdyż dotyczy tego jak firma ma być zarządzana - prezentuje narzędzia dla różnych aspektów.

W przypadku gdyby interesowała Państwa certyfikacja ISO 9001 bądź szkolenia ISO 9001 prosimy o kontakt.

Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001.

System ten ma zastosowanie w każdej organizacji, jest coraz bardziej popularny we wszelkiego rodzaju organizacjach usługowych, nawet tak specyficznych jak gospodarka komunalna, mieszkalnictwo, szpitale i przychodnie zdrowia, zakłady pogrzebowe i więziennictwo. System ISO 9001 jest wdrażany również przez instytucje samorządowe czy organy administracji - na przykład starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin czy sołectw. Często to Klienci „wymagają” od poddostawców, aby posiadali certyfikat ISO 9001 będący gwarantem zapewnienia i utrzymania systemu jakości w firmie.

Dotyczy to również wymagań kierowanych do małych i bardzo małych firm, w tym świadczących usługi pomocnicze.

Norma ISO 9001 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, wspólnym rynku Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.

Certyfikacja stosowanego systemu zarządzania jakością w renomowanej jednostce certyfikującej jaką jest TÜV NORD POLSKA jest naturalnym zwieńczeniem dzieła.

Katarzyna Gibaszewska

Manager ds. certyfikacji
tel. kom. +48 695 301 035

+48 32 786 46 22

k.gibaszewska@tuv-nord.pl