MENU

ISO 9001 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Ma ona zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów dotyczących wyrobu.

System to zestandaryzowany sposób w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością.

Na System Zarządzania Jakością składa się:

struktura organizacyjna, planowanie procesów, zasobów i dokumentacji, które są stosowane przez organizację aby osiągnąć cele dotyczące jakości oraz doskonalić swe wyroby i usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o różnych rozmiarach, gdyż dotyczy tego jak firma ma być zarządzana - prezentuje narzędzia dla różnych aspektów.

W przypadku gdyby interesowała Państwa certyfikacja ISO 9001 bądź szkolenia ISO 9001 prosimy o kontakt.

Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001.

System ten ma zastosowanie w każdej organizacji, jest coraz bardziej popularny we wszelkiego rodzaju organizacjach usługowych, nawet tak specyficznych jak gospodarka komunalna, mieszkalnictwo, szpitale i przychodnie zdrowia, zakłady pogrzebowe i więziennictwo. System ISO 9001 jest wdrażany również przez instytucje samorządowe czy organy administracji - na przykład starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin czy sołectw. Często to Klienci „wymagają” od poddostawców, aby posiadali certyfikat ISO 9001 będący gwarantem zapewnienia i utrzymania systemu jakości w firmie.

Dotyczy to również wymagań kierowanych do małych i bardzo małych firm, w tym świadczących usługi pomocnicze.

Norma ISO 9001 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, wspólnym rynku Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.

Certyfikacja stosowanego systemu zarządzania jakością w renomowanej jednostce certyfikującej jaką jest TÜV NORD POLSKA jest naturalnym zwieńczeniem dzieła.

Katarzyna Gibaszewska

Zastępca Kierownika Marketingu
tel. kom. +48 695 301 035

+48 32 786 46 22

k.gibaszewska@tuv-nord.pl