MENU

Noplūdes testēšana (LT) - I un II LĪMENIS

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 1100,00+PVN

LT  I LĪMENIS (24 h):

 • B - presēšanas metode, (burbuļmetode)
  C – gazes analitiskā metode Metodes pamati (LT)                6 h

 • Cilvēka acis īpatnības                                                            0,5 h
 • Kontroles objekts                                                                   1,5 h
 • LT metožu piemērošana                                                         4 h

 • Kontroles veikšana                                                                 2 h
 • Testēšanas iekārtas un procesa kontrole                               1 h
 • Analīze un novērtējums                                                          0,5 h
 • Materiālzinātne                                                                       1 h
 • Standarti un reglamenti                                                          1 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                                                  0,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                                            6 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 1350,00+PVN

LT II LĪMENIS (B - 56 h/C - 64 h):

 • Metodes pamati (LT)                                                  14 h
 • Cilvēka acis īpatnības                                                1 h
 • Kontroles objekts                                                        3 h
 • (LT) metožu piemērošana                                           9 h
 • Kontroles veikšana                                                     5 h
 • Testēšanas iekārtas un procesa kontrole                   2 h
 • Analīze un novērtējums                                              2,5 h
 • Materiālzinātne                                                           2 h
 • Standarti un reglamenti                                              2 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                                     1,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                               14 h