ASME

ASME

ASME Code

Mašīnbūvē ASME standarti, kas attiecas uz spiedtvertnēm un katliem (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) ir svarīga atslēga starptautiskiem tirgiem - ASV, Kanādā un vairāk nekā 113 citās valstīs, ar nosacījumu, ka iekārtu komponenti atbilst ASME normām.

Standartu komplekss, kas deklarē drošības prasības - ASME Code - nosaka prasības kvalitātes kontrolei, projektēšanai, izgatavošanai, materiāliem, inspekcijai (kontrolei), testēšanai un sertifikācijai:

 

 • enerģētiskiem un apkures katliem
 • cauruļvadu sistēmām
 • spiedtvertnēm
 • kodolenerģētikas industrijas komponentiem.

 

Kā pilnvarotā kontroles institūcija palīdzam uzņēmumiem ASME Code standartu kompleksa piemērošanā.

 

Piedāvājam:

 • ražotnes sagatavošanu sertifikācijai atbilstoši ASME Code standartiem
 • palīdzību kvalitātes rokasgrāmatas izstrādē atbilstoši ASME Code procedūrām
 • projektu aprēķinu atbilstības novērtēšanu un izstrādi saskaņā ar:

        - ASME Boiler and Pressure Vessel Code standartiem
        - Britu standartam PD 5500  "Specification for unfired, fusion welded pressure vessels"
        - Austrālijas standartam AS1210 "Pressure vessels"
        - Indian Boiler Regulation (IBR)
        - Kā arī citiem normatīviem dokumentiem 

 • sadarbību metināšanas procesu atbilstību apliecināšanas un metinātāju kvalifikācijas apliecināšanas procedūrās
 • komponentu marķējuma likumības novērtēšanu un apstiprināšanu ar ASME code zīmi (zīmogu)
 • neatkarīgas inspekcijas (trešās personas inspekcija) veikšanu komponentiem, kuri nepakļaujas marķēšanai ar ASME zīmi (spiedogu), bet ir konstruēti saskaņā ar ASME Code standartiem
 • konsultācijas par Spiedieniekārtu (PED) direktīvas prasību ievērošanu, ieviešot ASME Code standartus
 • konkrētiem komponentiem piemērojamo ASME Code standartu un citu normatīvo dokumentu mijiedarbības novērtēšanu
 • semināru un / vai apmācību sesiju par ASME Code standartu prasību saturu un piemērošanu organizēšanu un vadīšanu, kā arī personāla apmācības par interesējošo tēmu.
 • konsultācijas un speciālu inspekciju veikšanu (piemēram, DOSH, MOM u.c.)
 • spiedieniekārtu kontrole Kanādai (CRN) (jo īpaši komponentu un armatūras kontrole), saskaņā ar Kanādas standartu (Canadian Standard), CSA B 51.

 

TÜV NORD pakalpojumu priekšrocības

 TUV NORD ir pilnvarota kontroles institūcija, kura ir akreditēta Amerikas inženieru - mehāniķu biedrībā (ASME) un Nacionālajā Padomē (National Board), kā arī apstiprināta Kanādas CRN. Turklāt, TUV NORD ir atzīta starptautiskajā līmenī, pateicoties ekspertu potenciālam un pakalpojumu kvalitātei. Svarīgi, ka mēs sniedzam atbalstu iekārtu uzstādīšanas vietās ASV, Kanādā, Āzijā, Vidējos un Tuvajos Austrumos, Dienvidamerikā un Eiropā.

Jurijs Jerčaks
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391