Projekti

Studiju programma

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011.gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

Projekta mērķis ir ar uzņēmumu tiešu dalību savu nodarbināto kvalifikācijas celšana nozarei svarīgās jomās, izveidot uz zināšanām un pieredzi balstītu cilvēkresursu bāzi Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir LAĶĪFA, kura 2009.-2010.gadā veiksmīgi īstenojusi ESF finansētu nozares darbinieku apmācību projektu par kopējo summu 332 905 latu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar TE SIA „TUV NORD Baltik”.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 01.jūnijam, organizējot apmācības šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība, datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

Dalība starptautiskajā izstādē Non-destructive Testing and Technical Diagnostics Maskavā, Krievijā

Tehnisko ekspertu SIA ”TUV Nord Baltik’’ ir noslēdzis 2015. gada 11. februārī līgumu Nr. L-ĀTA-15-2566 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ”Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”TUV Nord Baltik’’ dalība starptautiskajā izstādē Non-destructive Testing and Technical Diagnostics Maskavā, Krievijā’’ (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/025) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds (ERAF). Izstāde notiks 2015. gada 17. - 19. februārī, Maskavā, Krievijā. Uzņēmums izstādē piedalīsies ar unikāliem pakalpojumiem, kas paredzēti Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas tirgum: konstrukciju, cauruļvadu metināto savienojumu un materiālu testēšana ar nesagraujošās kontroles metodēm (NDT); mehāniskā testēšana; elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu testēšana un atbilstības novērtēšana (LVD un EMC); produktu atbilstības novērtēšana (spiedieniekārtas, cauruļvadi, katli, lifti, elementārās spiedtvertnes).
Izstādi apmeklē vairāk nekā 2000 cilvēki, kuri pārstāv ražotājus, pakalpojumu un servisa sniedzējus, mācību spēkus u.c., izstādi apmeklē vairāk nekā 20 saimnieciskās darbības veidu pārstāvji, t.sk. mašīnbūves un metālapstrādes, gāzes-naftas, avio u.c. izstādes mājas lapa - http://ndt-russia.primexpo.ru/en/.
Dalība izstādē veicinās uzņēmuma ieiešanu ārvalstu tirgos, palielinot tā tirgus daļu Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas tirgū, nodrošinās jaunu klientu un sadarbības partneru iegūšanu, cels uzņēmuma konkurētspēju, kā arī vecinās eksporta apjoma pieaugumu un starptautisko atpazīstamību.

Dalība konferencē „Eksports uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm: jaunie noteikumi produktu sertificēšanā”, Milānā, Itālijā

2015.gada 20.martā TE SIA „TUV NORD Baltik” pārstāvji piedalās Itālijas – Krievijas tirdzniecības kameras (La Camera di Commercio Italo-Russa) organizētajā starptautiskajā konferencē „Eksports uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm: jaunie noteikumi produktu sertificēšanā”, Milānā, Itālijā. TE SIA „TUV NORD Baltik” konferencē piedalās ar mērķi iepazīstināt potenciālos klientus ar savu pakalpojumu „Produkcijas sertificēšana eksportam uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm / GOST R”. Dalība konferencē tiek īstenota TE SIA „TUV NORD Baltik” ERAF projekta ietvaros, kas tiek realizēts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”.

Dalība tirdzniecības misijā uz Krieviju, Jekaterinburgu

TE SIA “TUV NORD Baltik” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2013.gada 14.martā noslēdza līgumu Nr.L-ĀTA-13-1354 par projekta “Uzņēmuma dalība tirdzniecības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā tirdzniecības misijā uz Jekaterinburgu”, projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/13/47/011, īstenošanu.

TE SIA „TUV NORD Baltik” no šī gada 16.-20.oktobrim piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenotajā tirdzniecības misijā uz Krievijas Federāciju, Jekaterinburgu.

Tirdzniecības misijas mērķis bija nodibināt un attīstīt divpusējos kontaktus ar šī reģiona uzņēmējiem.

Sadarbībā ar Urālu Tirdzniecības un rūpniecības palātu (UTPP) trīs dienu laikā uzņēmējiem notika kontaktbiržas un individuālas tikšanās ar iespējamiem sadarbības partneriem, kā arī uzņēmumu apmeklēšana un tikšanās ar pilsētas un Sverdlovskas apgabala administrāciju.

Jekaterinburga, kas atrodas Urālu centrālajā daļā, ir slavena kā mašīnbūves un ražošanas centrs, nozīmīgs dzelzceļa mezgls un ir ceturtā lielākā pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā Krievijā.

Tirdzniecības misija tika īstenota ES struktūrfondu programmas „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

Tehnisko ekspertu SIA „TUV Nord Baltik” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Apmācību projekta ietvaros tiks apmācīti vairāk kā divi Tehnisko ekspertu SIA „TUV Nord Baltik” darbinieki, kuri paaugstinās savas profesionālās prasmes, pilnveidos ražošanas vadības kompetences, kā arī apgūs jaunas zināšanas tehniskajās jomās.

Dalība konferencē „Eksports uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm: jaunie noteikumi produktu sertificēšanā”, Milānā, Itālijā

Tehnisko ekspertu SIA ”TUV Nord Baltik’’ ir noslēdzis 2015. gada 21. jūlijā līgumu Nr. L-ĀTA-15-3092 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ”Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”TUV Nord Baltik’’ dalība conference ’’Eksports uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm: jaunie noteikumi produktu sertificēšanā’’, Milānā Itālijā.’’ (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/060) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds (ERAF).

Tehnisko ekspertu SIA „TUV NORD Baltik” konferencē piedalījās ar mērķi iepazīstināt potenciālos klientus ar savu pakalpojumu „Produkcijas sertificēšana eksportam uz Krieviju un Muitas ūnijas valstīm / GOST R”.

Kontaktinformācija

TUV NORD Baltik
Sāremas iela 3
Rīga, LV-1005, Latvija