Datu aizsardzība

Datu aizsardzības pamatnostādnes

TÜV NORD pateicas par mūsu tīmekļa lapas apmeklēšanu un interesi par mūsu uzņēmumu. Mēs ļoti nopietni izturamies pret jūsu privāto datu aizsardzību un darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu jūsu drošību un ērtību mūsu tīmekļa lapu apmeklējumu laikā.

Privāto datu ieguve un apstrāde

Parasti jums nav jānorāda savi privātie dati, lai apmeklētu TÜV NORD tīmekļa lapas.

Privātie dati tiek iegūti tikai tādā gadījumā, ja tos mums sniedzat, piemēram, reģistrējoties, piedaloties aptaujās vai slēdzot līgumu.

Privāto datu izmantošana un nodošana

Visi privātie dati, kas tiek uzkrāti, apmeklētājam lietojot TÜV NORD tiešos tīmekļa pakalpojumus, tiek iegūti, apstrādāti un izmantoti saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem par privāto datu aizsardzību, un šo darbību vienīgais mērķis ir līgumu pārvaldība un mūsu likumīgo uzņēmējdarbības interešu aizsardzība, piedāvājot konsultācijas un atbalstu saviem klientiem.

Piekrišanas paziņojums

Izmantojot mūsu tīmekļa lapas un to piedāvātos pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs drīkstam saglabāt privātos datus, kurus brīvprātīgi mums sniedzat, kā arī apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar šīm datu aizsardzības pamatnostādnēm.

Tiesības uz informāciju/Publiskais procedūru katalogs

Jums ir neierobežotas tiesības pieprasīt informāciju par jūsu privātajiem datiem, kas glabājas mūsu sistēmā; jums arī ir tiesības pieprasīt, lai jūsu dati tiktu dzēsti vai bloķēti, kā arī, lai jūsu nepareizie dati tiktu izlaboti.

Saņemot šādu pieprasījumu, mēs jums rakstiski paziņosim par to, vai esam saglabājuši jūsu privātos datus, un, ja esam, arī informēsim jūs par to, kādus datus esam saglabājuši. Ja tas būs iespējams, mēs centīsimies nekavējoties atjaunināt vai izlabot datus, kas glabājas mūsu sistēmā. Šādos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi, kas atbild par datu aizsardzību.

Mēs esam konsolidējuši informāciju, kas pieejama mūsu publiskajā procedūru katalogā

Drošība

TÜV NORD īsteno tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar Federālā datu aizsardzības likuma 9. pantu, lai aizsargātu jūsu datus no nejaušām vai iepriekš plānotām manipulācijām, zaudējumiem, bojāejas un trešo pušu piekļuves. Mūsu īstenotie drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Ar datu aizsardzību saistītā informācija tiek uzglabāta tikai drošās TÜV NORD AG sistēmās, kas atrodas Vācijā. Šie dati ir pieejami tikai dažām personām, kam atļauta piekļuve datiem, kā arī personām, kas atbild par datu aizsardzību pilnveidošanu, datu tehnisko un administratīvo uzraudzību un labošanu.

Datu nodošana trešajām personām

Jūsu privāto datu apstrādei un izmantošanai konsultāciju, reklāmas un tirgus izpētes nolūkos nepieciešama jūsu oficiāla rakstiska atļauja. Jūsu dati netiks pārdoti, izīrēti vai kā citādi piedāvāti trešajām personām. Privātie dati var tikt pārsūtīti valsts iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm, tikai tādos gadījumos, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar obligātajām prasībām valsts likumdošanā.

Statistiskā informācija

Lai uzturētu mūsu vietni regulāri aktualizējot to lietotāju ērtības labad, mēs vācam dažādu statistisku informāciju, piemēram, apmeklētāju skaitu katrā individuālajā vietnē. Tiek reģistrēti sekojoši dati:

  • lietotāja izmantotā datora un pārlūkprogrammas veids;
  • interneta pakalpojumu sniedzējs;
  • apmeklējuma datums un laiks;
  • aprēķinu dati.

Šī informācija tiek izmantota tikai un vienīgi iekšējiem mērķiem, un tā netiek attiecināta uz konkrētām personām.

Dati par vietnes izmantošanu/piekļuvi

Ja individuālo produktu klāsta un mūsu sniegto pakalpojumu uzlabošanas nolūkos mums ir nepieciešams izmantot datus par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni apmeklējuma laikā, un apvienot šos datus ar jūsu lietotāja datiem, interneta dialoga formā mēs lūgsim jūsu oficiālu atļauju šādām darbībām. Ja jūs nevēlēsieties atļaut mums veikt augstākminētās darbības, jums tiks piedāvāts turpināt, atcelt vai pabeigt dialogu, jūsu rīcība netiks novērota.

Piekļuves dati var tikt saglabāti, ja jūs pieprasāt lejupielādēt kādu no mūsu piedāvātajām datnēm. Katrs datu reģistrācijas lūgums iekļauj informāciju par:

  • tīmekļa lapu, no kuras tika pieprasīta datne;
  • datnes nosaukumu;
  • pieprasījuma datumu un laiku;
  • pārraidīto datu apjomu;
  • piekļuves statusu (datne lejupielādēta, datne nav atrasta, utt.);
  • jūsu izmantotās pārlūkprogrammas veidu.

Saglabātie dati tiek analizēti tikai statistiskos nolūkos, un tie netiek attiecināti uz konkrētām personām.

Turklāt, mēs arī nosūtām sīkdatnes. Sīkdatne ir maza izmēra datne, kas glabājas jūsu datorā, kopš esat apmeklējis kādu tīmekļa vietni. Apmeklējot šo vietni vēlreiz, sīkdatne norāda, ka šis ir atkārtots apmeklējums. Sīkdatne satur tikai unikālu ciparu virkni, taču tā nesatur nekādus personīgus datus. Sīkdatnes nav paredzētas jūsu identificēšanai trešo personu tīmekļa vietnēs, ieskaitot analīzes veicēja vietni.

Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā vienmēr noraidītu sīkdatnes vai informētu jūs, ja datorā tiek noglabāta sīkdatne. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, izlasiet jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas lietošanas instrukciju.
Mēs neizmantojam IP adreses vai sīkdatnes, lai identificētu jūsu personu.

Mēs izmantojam tīmekļa analīzes sistēmu tikai mūsu vietnes efektivitātes uzlabošanas nolūkos.

Google Maps izmantošana

Mūsu vietne izmanto Google Maps, lai piedāvātu kartes un kustības virzienus.

Google Maps pakalpojumus nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Kā dotās vietnes lietotājs, jūs automātiski piekrītat tam, ka Google, tā pārstāvis vai trešās puses piegādātāji drīkst apstrādāt un izmantot datus, kas tiek vākti automātiski vai kurus jūs ievadāt paši.

Ar Google Maps lietošanas noteikumiem varat iepazīties Google Maps/Earth Terms of Service.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, apmeklējiet google.de datu aizsardzības centru: Transparency and Choice un Privacy Policy.

Lapas svešvalodās

Vietnes sadaļas, kas piedāvātas nevis vācu, bet citās valodās, ir paredzētas kā pakalpojums darbiniekiem, klientiem un citiem TÜV NORD grupas akcionāriem, kas nerunā vāciski.

Par datu aizsardzību atbildīgais darbinieks

Ja jums rodas neskaidrības par jūsu privāto datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mūsu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par datu aizsardzību. Mūsu pārstāvji arī var palīdzēt jums noformēt pieprasījumus, pieteikumus vai sūdzības:

Datu aizsardzības pārstāvis
Bertolds Veghauss (Berthold Weghaus)
TÜV NORD AG
(Biznesa Centrs pilsētā Essen)
Am Technologiepark 1
45307 Essena (Essen)
Tel.: +49 (0)201 825-2165
bweghaus@tuev-nord.de

Publisko procedūru kataloga datums:
01.01.2009.
Par publisko procedūru kataloga saturu atbildīgā persona:
Uzņēmuma pārstāvis, kas atbildīgs par datu aizsardzību uzņēmumā TÜV NORD.