MENU

Inspekcija

  1. Pakalpojumi
  2. Inspekcija

Bīstamo iekārtu inspekcija

TUV NORD Baltik Inspekcija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (akreditācijas apliecība LATAK-I-136) saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17020 standartu un ir kompetenta veikt bīstamo iekārtu inspicēšanu sekojošās sfērās:

  • celšanas iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai u t.l.)
  • stacionārās spiedieniekārtas (vienkāršās spiedieniekārtas, karsējamās spiedieniekārtas, aukstuma spiedieniekārtas, degošu un sprādzienbīstamu gāzu spiedieniekārtas)
  • transportējamās spiedieniekārtas (transportējamās cisternas un konteineri)
  • transportējamie gāzes baloni un to uzpildes stacijas
  • maģistrālie cauruļvadi (naftas un gāzes transportēšanai, tvaika un karstā ūdens transportēšanai)
  • bīstamo vielu uzglabāšanas noliktavas (bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes stacijas (DUS)).

Kontaktinformācija

Andrejs Moisejenko


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67373136

+371-28457583
Fax: +371-67820303

inspekcija@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details