Inspekcija

Inspekcija

Bīstamo iekārtu inspekcija

TUV NORD Baltik Inspekcija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (akreditācijas apliecība LATAK-I-136) saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17020 standartu un ir kompetenta veikt bīstamo iekārtu inspicēšanu sekojošās sfērās:

  • celšanas iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai u t.l.)
  • stacionārās spiedieniekārtas (vienkāršās spiedieniekārtas, karsējamās spiedieniekārtas, aukstuma spiedieniekārtas, degošu un sprādzienbīstamu gāzu spiedieniekārtas)
  • transportējamās spiedieniekārtas (transportējamās cisternas un konteineri)
  • transportējamie gāzes baloni un to uzpildes stacijas
  • maģistrālie cauruļvadi (naftas un gāzes transportēšanai, tvaika un karstā ūdens transportēšanai)
  • bīstamo vielu uzglabāšanas noliktavas (bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes stacijas (DUS)).

Kontaktinformācija

Igors Svikša Inspekcijas vadītājs
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005
+371-67373136