MENU

Inspekcija

  1. Pakalpojumi
  2. Inspekcija

Bīstamo iekārtu inspekcija

TUV NORD Baltik Inspekcija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (akreditācijas apliecība LATAK-I-136) saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17020 standartu un ir kompetenta veikt bīstamo iekārtu inspicēšanu sekojošās sfērās:

  • celšanas iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai u t.l.)
  • stacionārās spiedieniekārtas (vienkāršās spiedieniekārtas, karsējamās spiedieniekārtas, aukstuma spiedieniekārtas, degošu un sprādzienbīstamu gāzu spiedieniekārtas)
  • transportējamās spiedieniekārtas (transportējamās cisternas un konteineri)
  • transportējamie gāzes baloni un to uzpildes stacijas
  • maģistrālie cauruļvadi (naftas un gāzes transportēšanai, tvaika un karstā ūdens transportēšanai)
  • bīstamo vielu uzglabāšanas noliktavas (bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes stacijas (DUS)).

Kontaktinformācija

Andrejs Moisejenko


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67373136

+371-28457583
Fax: +371-67820303

inspekcija@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.