MENU

NDT personāla apmācības un sertifikācija

Sagatavošānas kursi izstrādāti, balstoties uz starptautiskā standarta ISO/TR 25107:2019 “Nesagraujošā testēšana. Nesagraujošās testēšanas mācību programmas”, ievērojot ISO/TS 25108:2019 “Nesagraujošā testēšana. Vadlīnijas nesagraujošās testēšanas personāla apmācību organizācijām” ieteikumus.

Beidzot sagatavošānu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina speciālista kvalifikāciju pēc pieteiktās metodes un kontroles līmeņa.

Mācību valoda: krievu vai angļu.

TUV Nord Baltik sadarbībā ar kompāniju "Качество НК"  piedāvā nesagraujošās kontroles (NDT) speciālistu sagatavošanu (apmācību) atbilstoši  EN ISO 9712:2012 “Nesagraujošā testēšana. Nesagraujošās testēšanas (NDT) personāla kvalifikācija un sertifikācija” standarta prasībām pēc šādām metodēm:

 • AT       Akustiskā emisija
 • VT       Vizuālā kontrole
 • ЕТ       Virpuļstrāvas kontrole
 • PТ       Kapilārā kontrole
 • МТ       Magnētisko daļiņu kontrole
 • RТ       Radiografijas kontrole
 • RT-D    Radiografijas digitālā kontrole
 • LT        Noplūdes kontrole
 • TT        Termogrāfiskā kontrole
 • UТ       Ultraskaņas kontrole
 • TOFD  Ultraskaņas kontrole - difrakcijas un laika kontrole.

 

Teorētiskās nodarbības notiek attālināti, izmantojot tālmācības sistēmu (offline), papildus attālinātajām apmācībām tiks rīkoti vebināri, kuros klausītāji varēs uzdot savus jautājumus un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbildes, kā arī tiks nodrošināta iespēja sazināties ar speciālistiem forumā (online).

Praktiskās apmācības un eksāmeni notiek “TUV Nord Baltik” birojā.

 

Apmācības grafikus var atrast šeit:

APMĀCĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅĀ AR ISO 9712. SĪKĀK PAR PROGRAMMĀM:

NDT personāla sagatavošāna

NDT personāla sagatavošāna