MENU
  1. TUV NORD Baltik
  2. Vērtības

Katrs no TUV NORD Baltik darbiniekiem ir atbildīgs par savu personīgo rīcību un lēmumiem, ievērojot TUV NORD korporatīvās ētikas principus jeb vērtības:

 

 • Pārliecība

Mēs iegūstam pārliecību, izmantojot mūsu kompetenci, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus

 • Gods un cieņa

Mēs cienām savus darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus un strādājam, ievērojot ētikas normas, kā arī sagaidām šādu attieksmi arī no klientiem un sadarbības partneriem

 • Harmoniska sadarbība un labvēlība

Katrs darbinieks ir atbildīgs par līdzsvara radīšanu starp biznesa mērķiem un cilvēcisku sadarbību un labvēlību

 • Apzinīgums un atbildība
 • Konfidencialitāte
 • Objektivitāte un ticamība
 • Operativitāte


Šie principi ir saistoši visiem darbiniekiem, un tie stiprina mūsu vienotību. 

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details