Vērtības

Katrs no TUV NORD Baltik darbiniekiem ir atbildīgs par savu personīgo rīcību un lēmumiem, ievērojot TUV NORD korporatīvās ētikas principus jeb vērtības:

 

  • Pārliecība

Mēs iegūstam pārliecību, izmantojot mūsu kompetenci, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus

  • Gods un cieņa

Mēs cienām savus darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus un strādājam, ievērojot ētikas normas, kā arī sagaidām šādu attieksmi arī no klientiem un sadarbības partneriem

  • Harmoniska sadarbība un labvēlība

Katrs darbinieks ir atbildīgs par līdzsvara radīšanu starp biznesa mērķiem un cilvēcisku sadarbību un labvēlību

  • Apzinīgums un atbildība
  • Konfidencialitāte
  • Objektivitāte un ticamība
  • Operativitāte


Šie principi ir saistoši visiem darbiniekiem, un tie stiprina mūsu vienotību.