MENU

Veebruaris 2016 toimunud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolse uushindamise tulemusena väljastati märtsis TÜV Eesti OÜ sertifitseerimisasutusele uus akrediteerimistunnistus PC018, mis kehtib kuni 02.03.2021. Sellega Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab, et TÜV Eesti OÜ vastab jätkuvalt EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetele kui sertifitseerimisasutus keevitusprotsesside sertifitseerimisel ning ehitustoodete vastavushindamisel.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.