MENU

Veebruaris 2016 toimunud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolse uushindamise tulemusena väljastati märtsis TÜV Eesti OÜ sertifitseerimisasutusele uus akrediteerimistunnistus PC018, mis kehtib kuni 02.03.2021. Sellega Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab, et TÜV Eesti OÜ vastab jätkuvalt EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetele kui sertifitseerimisasutus keevitusprotsesside sertifitseerimisel ning ehitustoodete vastavushindamisel.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details