MENU

Väljastati Uus Akrediteerimistunnistus

Veebruaris 2016 toimunud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolse uushindamise tulemusena väljastati märtsis TÜV Eesti OÜ sertifitseerimisasutusele uus...

Veebruaris 2016 toimunud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolse uushindamise tulemusena väljastati märtsis TÜV Eesti OÜ sertifitseerimisasutusele uus akrediteerimistunnistus PC018, mis kehtib kuni 02.03.2021. Sellega Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab, et TÜV Eesti OÜ vastab jätkuvalt EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetele kui sertifitseerimisasutus keevitusprotsesside sertifitseerimisel ning ehitustoodete vastavushindamisel.