MENU

Väljastati Esimene ISO 9001:2015 Sertifikaat

Detsembris 2015.a. viisid TÜV Eesti OÜ audiitorid läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi esmase sertifitseerimise vastavalt uuele standardi redaktsioonile ISO 9001:2015 firmas Esfitech OÜ, mille tulemusena väljastati jaanuari algul 2016.a. esimene TÜV NORD CERT sertifikaat ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi uus redaktsioon ilmus septembris 2015.a. ja hakkas kehtima 06.10.2015.a. Üleminek uuele standardile toimub 3 aasta jooksul.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details