MENU

Metalli paksuse mõõtmine ultraheliga – see on selliste metallist toodete paksuse mõõtmine, millel on juurdepääs mõõtmise objektile ainult ühelt poolt.

Saame määrata:

toote seina paksuse;

toote kulumise või korrosiooni ulatuse allesjäänud seinapaksuse järgi ekspertiisi tegemisel.

Mõõtmise diapasoon 1-250 mm. Mõõtmise viga ±0,1 mm või 0,1% mõõdetava seina paksusest. Ultraheli paksusemõõtmise tulemusena saab klient protokolli järeldusega, kus on esitatud mõõtmiste tulemused. Ultraheliga seinapaksuse mõõtmist on võimalik teha ka surve all oleval anumal, kui temperatuur on selleks sobiv. Paksusemõõtmist saab teha nii puhta kui ka värvi või muu kattega kaetud pinna korral. Usaldusväärseid tulemusi ei saa korrosiooni tõttu krobeliseks muutunud pinna korral. Viimastel aastatel toodetud surveanumate kasutusjuhendites on nõue viia läbi regulaarseid seinapaksuse mõõtmisi, ning võrrelda tulemusi juhendis antud minimaalsete väärtustega.

TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labor on akrediteeritud ultraheli paksusemõõtmise läbiviimiseks EAK poolt, tunnistus nr L016.

German Belov

MPK labori juhataja

TÜV Eesti OÜ  

56 88 55 89 

 

 

 

 


 

 

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details