MENU

ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 standardi alusel väljastatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse

2018. a. septembris lõpeb 3 aastane üleminekuaeg ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite uutele versioonidele.

Seoses sellega kaotavad kehtivuse varasema versiooni alusel väljastatud sertifikaadid. ISO 9001:2008 ja 14001:2004 järgi sertifitseeritud organisatsioonid, peavad nüüd oma juhtimissüsteemi uue standardi versiooni nõuetega vastavusse viimisega kiirustama.

Kui olete ülemineku auditiks valmis, võtke palun meiega võimalikult kiiresti ühendust, et leppida kokku auditi läbiviimise aeg.

TÜV Eesti OÜ

Sertifitseerimise osakond