MENU

ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 standardi alusel väljastatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse

2018. a. septembris lõpeb 3 aastane üleminekuaeg ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite uutele versioonidele.

Seoses sellega kaotavad kehtivuse varasema versiooni alusel väljastatud sertifikaadid. ISO 9001:2008 ja 14001:2004 järgi sertifitseeritud organisatsioonid, peavad nüüd oma juhtimissüsteemi uue standardi versiooni nõuetega vastavusse viimisega kiirustama.

Kui olete ülemineku auditiks valmis, võtke palun meiega võimalikult kiiresti ühendust, et leppida kokku auditi läbiviimise aeg.

TÜV Eesti OÜ

Sertifitseerimise osakond

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details