ISO 22000 - uued nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemis

2018. aastal algas 3 aastane üleminekuperiood uuele standardiversioonile ISO 22000:2018, mis asendab vana versiooni ISO 22000:2005. Toiduohutuse juhtimissüsteemidega tegelevad ettevõtted peavad oma juhtimissüsteemid vastavusse viima uue standardi nõuetega hiljemalt 18.06.2021. Selle perioodi lõpus kaotavad ISO 22000:2005 sertifikaadid kehtivuse. Uus standardiversioon ISO 2200:2018 koostati arvestades kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ülesehitust, nõudeid ja terminoloogiat, samuti Codex Alimentarius (Codex HACCP) nõudeid ja terminoloogiat. Samuti on standardil ühtne ülesehitus keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemidega ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. Kõik see lihtsustab ettevõtete jaoks erinevate juhtimissüsteemide integreerimist. Rakendades toiduohutuse juhtimissüsteemi vähendate riske ja võimalikke toidu kaudu saastumisega kaasnevaid ohte toiduainete tööstuses.

TÜV Eesti OÜ Sertifitseerimisosakond