MENU

2018. aastal algas 3 aastane üleminekuperiood uuele standardiversioonile ISO 22000:2018, mis asendab vana versiooni ISO 22000:2005. Toiduohutuse juhtimissüsteemidega tegelevad ettevõtted peavad oma juhtimissüsteemid vastavusse viima uue standardi nõuetega hiljemalt 18.06.2021. Selle perioodi lõpus kaotavad ISO 22000:2005 sertifikaadid kehtivuse. Uus standardiversioon ISO 2200:2018 koostati arvestades kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ülesehitust, nõudeid ja terminoloogiat, samuti Codex Alimentarius (Codex HACCP) nõudeid ja terminoloogiat. Samuti on standardil ühtne ülesehitus keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemidega ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. Kõik see lihtsustab ettevõtete jaoks erinevate juhtimissüsteemide integreerimist. Rakendades toiduohutuse juhtimissüsteemi vähendate riske ja võimalikke toidu kaudu saastumisega kaasnevaid ohte toiduainete tööstuses.

TÜV Eesti OÜ Sertifitseerimisosakond

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details