MENU

2018. aastal algas 3 aastane üleminekuperiood uuele standardiversioonile ISO 22000:2018, mis asendab vana versiooni ISO 22000:2005. Toiduohutuse juhtimissüsteemidega tegelevad ettevõtted peavad oma juhtimissüsteemid vastavusse viima uue standardi nõuetega hiljemalt 18.06.2021. Selle perioodi lõpus kaotavad ISO 22000:2005 sertifikaadid kehtivuse. Uus standardiversioon ISO 2200:2018 koostati arvestades kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ülesehitust, nõudeid ja terminoloogiat, samuti Codex Alimentarius (Codex HACCP) nõudeid ja terminoloogiat. Samuti on standardil ühtne ülesehitus keskkonna- ja tööohutuse juhtimissüsteemidega ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. Kõik see lihtsustab ettevõtete jaoks erinevate juhtimissüsteemide integreerimist. Rakendades toiduohutuse juhtimissüsteemi vähendate riske ja võimalikke toidu kaudu saastumisega kaasnevaid ohte toiduainete tööstuses.

TÜV Eesti OÜ Sertifitseerimisosakond

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.