MENU

Ettevõtted, kellel on täna töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat OHSAS 18001, peavad üle minema uuele rahvusvahelisele ISO 45001 standardile. Üleminekuperiood on 3 aastat standardi avaldamisest ja lõpeb 11. märtsil 2021. aastal.

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni direktiividele avaldati 12. märtsil 2018 standard ISO 45001:2018, mis asendab töötervishoiu ja tööohutuse standardit OHSAS 18001:2007.

Kuna ISO 45001:2018 standard järgib sama struktuuri, mis teised laialdaselt kohaldatud ISO standardid, on seda lihtsam teiste juhtimissüsteemidega nagu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 integreerida.

ISO 45001:2018 järgib sama üleminekumeetodit kui teised hiljuti uuendatud standardid. Alates uues standardi avaldamisest kehtib eelmine OHSAS 18001 veel 3 aastat. Üleminekuperioodi lõpuks muutuvad OHSAS 18001 sertifikaadid kehtetuks. Sertifikaadi järjepidevuse katkemise vältimiseks on uue sertifikaadi väljaandmise tähtaeg hiljemalt 11. märtsil 2021. aastal.

 

TÜV Eesti OÜ

Sertifitseerimise osakond

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details