Algas üleminek ISO 45001 standardile

Ettevõtted, kellel on täna töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat OHSAS 18001, peavad üle minema uuele rahvusvahelisele ISO 45001 standardile. Üleminekuperiood on 3 aastat standardi avaldamisest ja lõpeb 11. märtsil 2021. aastal.

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni direktiividele avaldati 12. märtsil 2018 standard ISO 45001:2018, mis asendab töötervishoiu ja tööohutuse standardit OHSAS 18001:2007.

Kuna ISO 45001:2018 standard järgib sama struktuuri, mis teised laialdaselt kohaldatud ISO standardid, on seda lihtsam teiste juhtimissüsteemidega nagu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 integreerida.

ISO 45001:2018 järgib sama üleminekumeetodit kui teised hiljuti uuendatud standardid. Alates uues standardi avaldamisest kehtib eelmine OHSAS 18001 veel 3 aastat. Üleminekuperioodi lõpuks muutuvad OHSAS 18001 sertifikaadid kehtetuks. Sertifikaadi järjepidevuse katkemise vältimiseks on uue sertifikaadi väljaandmise tähtaeg hiljemalt 11. märtsil 2021. aastal.

 

TÜV Eesti OÜ

Sertifitseerimise osakond