MENU

Kliendi rahulolu hinnang

Ettevõtte üldandmed

Lugupeetud klient,

Üks meie olulisemaid eesmärke on pidevalt parandada oma tegevuste kvaliteeti. Selleks, et seda teha vajame Teie abi: palume täita see küsimustik. Tulemused võimaldavad meil hinnata Teie rahulolu TÜV Eesti OÜga, ideid ning ettepanekuid saame arvestada ettevõtte arendamises. .

TÜV Eesti OÜ

1. Ettevõtte üldandmed

Meie teenuste hindamine

2. Meie teenuste hindamine

Esmalt märkige, kui rahul või rahulolematu olete nende kriteeriumide alusel, ning kui olulised või ebaolulised need on.
Palun hinnake järgmiseid kriteeriume isiklikust vaatenurgast lähtudes.

Meie kontakt Teiega

Meie pakkumine Teile

- Vastamise kiirus

- Arusaadavus

- Terviklikkus

Auditi /hindamise ettevalmistamine ja kavandamine

Kaugaudit /Videoaudit

Kui te ei käinud kaugauditil, palun jätkake meie personali teadmiste / kompetntsiga.

- Video ja audio kvaliteet

- Arusaadavus ja jälgitavus

- Tulemus

Hindajate kompetentsus

Meie töötajte isiklik käitumine ja lähenemine

Ajakavast kinni pidamine

Auditi / hindamise raport

Parendusmeetmete ja –võimaluste tutvustamine

Dokumentide käsitlemise / sertifikaadi loomise kiirus

Arve ja arveldamise protseduur

Meie tegevuse kvaliteet üldiselt

Hinna ja kvaliteedi suhe

Ettevõtte üldandmed

3. Üldküsimused

Kui jah, kui rahule jäite kaebuse / vastuväite vastusega / lahendamisega?

Saada

* väljad on kohustuslikud Teie andmed on kaitstud.

Me tagame teie andmete turvalisuse ja teeme kõik et tunneksite end meie Interneti lehekülgi külastades turvaliselt. Palun tutvuge meie Isikuandmete kaitse poliitikaga (Privacy policy)

captcha