MENU

Surveseadme Esmase / Korralise Auditi (Tehnilise Kontrolli) Taotlus

Omaniku andmed
Valdaja andmed
Järelevaataja andmed
Surveseadme andmed
Surveseadme andmed
Esitatavate dokumentide loetelu

Taotleja kinnitused, et

  • taotluses toodud andmed on õiged
  • tagab ohutud töötingimused kontrollimise teostajale
  • on teadlik, et tehnilise kontrolli andmed sisestatakse vastavalt seaduses sätestatud korrale Tehnilise Järelevalve Ameti andmekogusse, mille sisu avaldamise ulatuse otsutab Tehnilise Järelevalve Amet
Ametlikke teateid

TÜV Eesti OÜ hoiab tehnilise kontrolli käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma Taotleja loata, välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti Akrediteerimiskeskusele või kui Taotleja on ise info avalikustanud

* väljad on kohustuslikud Teie andmed on kaitstud.

Me tagame teie andmete turvalisuse ja teeme kõik et tunneksite end meie Interneti lehekülgi külastades turvaliselt. Palun tutvuge meie Isikuandmete kaitse poliitikaga (Privacy policy)

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details