MENU

Andmekaitse

 1. Andmekaitse

Vastutust Piirav Klausel

TÜV NORD-il on hea meel, et otsustasite külastada meie kodulehekülge ja et meie vastu huvi tunnete. Me käsitleme teie isikuandmeid suure vastutustundega ja teeme kõik, et tunneksite meie lehekülgi külastades ennast mugavalt ja turvaliselt.

Isikuandmete töötlemine

Üldjuhul me ei vaja teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehekülge. Teie isikuandmeid on vaja näiteks juhul, kui Te soovite end registreerida, osaleda uuringus või sõlmida lepingut.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

Kõik isikuandmed, mis kogutakse osana TÜV NORD poolt pakutavast Interneti teenustest, saadakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavuses kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega vaid lepingute haldamise eesmärgil, mis toetavad meie ühiseid ärihuve.

Nõusoleku deklaratsioon

Külastades meie veebilehte ja kasutades seal olevaid teenuseid annate ühtlasi oma nõusoleku säilitada teie isikuandmeid, mida olete vabatahtlikult meile esitanud, ning töödelda ja kasutada neid vastavuses käesoleva andmekaitsepoliitikaga.

Õigus saada teavet

Vastavalt Föderaalse Andmekaitse seaduse §34 ja 6b on teil piiramatu õigus nõuda tasuta teavet teie isikuandmete kohta meie süsteemis, ja vastavalt §35 on teil õigus nõuda keelatud andmete kustutamist või blokeerimist ning ebakorrektsete andmete parandamist.

Teie soovil võime esitada kirjaliku teate selle kohta, kas ja millised teie kohta käivad isikuandmed on meil säilitatud. Väikese etteteatamisajaga saame teie soovil andmeid meie süsteemis uuendada või parandada. Sellisel juhul palun kontakteeruge meie andmekaitse esindajaga.

Oleme koondanud info Avalikku Kataloogi vastavalt Föderaalsele Andmekaitseseadusele §4.

Turvameetmed

TÜV NORD rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid vastavalt Föderaalse Andmekaitse seaduse §9, et kaitsta teie andmeid tahtliku või tahtmatu manipuleerimise (väärkasutuse ), kaotsimineku, hävimise ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga. TÜV NORD AG hoiab andmekaitse alla kuuluvaid andmeid turvatud süsteemides Saksamaal. Andmetele on juurdepääs vaid väga vähestele selleks volitatud tehniliste ja halduslike küsimustega tegelevatele spetsialistidele, kes peavad tagama sujuvama andmekaitse. Juurdepääs kolmandatele isikutele

Teie andmete kasutamine konsultatsiooni, reklaami või turu-uuringu eesmärkidel toimub ainult teiepoolsel nõusolekul. Teie isikuandmeid ei müüda, rendita ega tehta mingil teisel viisil kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Teie andmeid edastatakse vaid riiklikele institutsioonidele seadusega ettenähtud juhtudel.

"Küpsised" ja veebilehe jälgimine

Meie veebilehekülg kasutab etracker tehnoloogiat lehekülje külastajate andmete talletamiseks. Nende külastajate profiilid on loodud pseudonüümide all. Selleks saab kasutada "küpsiseid" või pikselmärke. Neid andmeid kasutatakse anonüümselt turunduse ja optimeerimise eesmärkidel. Kõik külastajate andmed salvestatakse kasutades anonüümse kasutaja ID ja need võib koondada kasutusprofiilil. "Küpsiseid" võib kasutada nende andmete kogumiseks ja talletamiseks, kuid need andmed jäävad rangelt anonüümseks. Andmeid ei kasutata külastajate tuvastamiseks ega andmete summeerimiseks. Andmete kogumisest ja säilitamisest võib igal ajal keelduda.

"Küpsised" on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe kasutaja internetibrauseris. "Küpsised" lubavad veebilehele tutvustada brauserit. Pikselmärke kasutatakse selleks, et suurendada veebilehe kasutamise mahtu ja tõsta selle kiirust. Pikselmärgid lubavad meil arvutada veebilehe kasutajate arvu ja optimeerida meie veebilehe efektiivsust. Etracker-tehnoloogia kasutamisega kogutud infot ei kasutata isiku identifitseerimiseks ja ei seostata pseudonüümi alla peidetud andmetega ilma isiku nõusolekuta. Andmete kogumisest ja säilitamisest võib igal ajal keelduda.

Statistilised andmed

Et hoida veebileht kasutajaid silmas pidades ajakohane kogume statistilist informatsiooni, näiteks iga lehekülje külastajate arvu. Säilitakse järgnevad andmed:

 • millist arvutit ja brauserit on kasutatud,
 • internetiühenduse pakkuja,
 • sisenemise kuupäev ja kellaaeg,
 • arvutamise andmed

Seda informatsiooni kasutatakse ainult sisemistel eesmärkidel ja ei ole seotud isikutega.

Kasutus-juurdepääs andmetele

Selleks, et parandada pakutavate toodete ja teenuste valikut, kasutame teie kasutaja andmeid ja soovime siduda seda teie kliendiandmetega, palume teie luba (kinnitust) seda teha läbi interneti dialoogi. Kui te ei soovi seda, siis võite dialoogi igal ajal lõpetada.

Juhul, kui kasutate meie veebilehel allalaadimist, võime teie sissepääsu andmed säilitada. Iga andmekirje koosneb:

 • lehekülg, kust faili küsiti
 • faili nimi
 • päringu kuupäev ja kellaaeg
 • faili/andmete maht
 • failile juurdepääsu staatus
 • kasutatud brauseri tüüp

Salvestatud andmeid kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel ja ei ole seotud isikutega.

Veelgi enam, me anname välja "küpsiseid". Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie arvutis, kui te olete külastanud meie veebilehte. Kui te külastate teistkordselt meie veelihete, siis viitab küpsis sellele, et see on korduvvisiit. Küpsis sisaldab endas unikaalset numbrit. Küpsis ei sisalda isikuandmeid.

Teil on võimalik oma brauser konfigureerida selliselt, et ta alati keeldub "küpsistest" või teavitab ette, kui küpsis salvestatakse.

Me ei kasuta IP aadresse ega küpsiseid, et teid identifitseerida.
Me kasutame meie veebi analüüsisüsteemi, mille eesmärk on suurendada meie veebilehe tõhusust.

Google Maps kasutamine

Käesolev veebileht kasutab Google Maps kaarte ja reisijuhiseid.

Meie veebihele kasutamisel aktsepteerite automaatselt enda poolt Google-isse sisestatud andmete kogumise, töötlemise, edastamise nende esindajate või kolmandate osapoolte poolt.

Google Maps kasutamise tingimused leiate Google Maps/Earth Terms of Service.
Rohkem informatsiooni leiate google andmekaitsekeskusest Transparency and Choice and Privacy Policy.

Võõrkeelsed leheküljed

Selle lehekülje osad on ka võõrkeelsed veebilehed, mis on mõeldud saksa keelt mitterääkivate TÜV NORD Groupi töötajate, klientide ja teiste huvipoolte teenindamiseks.

Andmekaitse esindaja

Kui teil on teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi võite pöörduda otse meie andmekaitse esindaja poole:

Data protection representative (Andmekaitse esindaja)
Berthold Weghaus
TÜV NORD AG
(Business centre in Essen)
Am Technologiepark 1
45307 Essen
Telephone: +49 (0)201 825-2165
bweghaus@tuev-nord.de

Avalik kataloog (the public directory of procedures):
01.01.2009
Avaliku kataloogi eest vastutav isik:
TÜV NORD andmekaitse esindaja

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.