PMA, særskilt materialevurdering

AFS 2005 3 besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005 3 besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005 3 besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005 3 besiktning av trycksatta anordningar

PMA for ikke-harmoniserede materialer i henhold til PED

Hvis det trykbærende udstyr skal fremstilles i henhold til PED, og materialet ikke er inkluderet i en harmoniseret materialestandard (f.eks. EN-10217), skal producenten af udstyret bedømme, om det materiale, man har til hensigt at anvende i stedet, opfylder et tilsvarende sikkerhedsniveau. Dette gøres normalt ved, at man sammenligner materialet med et tilsvarende materiale, som er inkluderet i en harmoniseret standard. Vurderer man så, at materialet tilbyder et tilsvarende sikkerhedsniveau, udsteder man et PMA (Particular Material Appraisal). Der findes en færdig blanket til dette formål, som Europakommissionen har udviklet. Klassificeres udstyret i kategoi III eller IV, skal et bemyndiget organ også bedømme producentens PMA.

TÜV NORD kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om PMA

Vi støtter dig som producent i denne proces, hvis du skulle have brug for hjælp med store såvel som små opgaver. Lad os høre fra dig, så sikrer vi, at dit produkt opfylder de opstillede krav og regler.

Lære mere om vores inspektionsydelser
Kontakt Hans!

Har du spørgsmål omkring Svejsning, trykbeholdere og PED så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!

Hans Erich AndresenInspektør
Hans er en yderst hjælpsom inspektør som kan det meste inden for bl.a. svejsning, beholdertryk og PED.

Tel.: +45 26 88 75 04
handresen@tuv-nord.com