PMA (Particular Material Appraisal), särskild materialutvärdering

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakta TÜV NORD för rådgivning
Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA

PMA för icke-harmoniserade material enligt PED

Om en tryckbärande anordning skall tillverkas enligt PED, och materialet inte finns upptaget i en harmoniserad materialstandard (till exempel EN-10217), skall tillverkaren av anordningen bedöma om det material man avser att använda istället, erbjuder motsvarande säkerhetsnivå. Detta görs i normalfallet, genom att man jämför materialet mot ett motsvarande material, som finns upptaget i en harmoniserad standard. Bedömer man då att materialet erbjuder likvärdig säkerhetsnivå, utfärdar man ett PMA. Det finns en färdig blankett för detta, som Europakommissionen har tagit fram. Klassas anordningen i kategori III eller IV, skall ett anmält organ också bedöma tillverkarens PMA.

Kontakta Martin!

Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!

Martin Olsson Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.