MENU

PMA (Particular Material Appraisal), särskild materialutvärdering

Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA Particular material appraisal PMA

PMA för icke-harmoniserade material enligt PED

Om en tryckbärande anordning skall tillverkas enligt PED, och materialet inte finns upptaget i en harmoniserad materialstandard (till exempel EN-10217), skall tillverkaren av anordningen bedöma om det material man avser att använda istället, erbjuder motsvarande säkerhetsnivå. Detta görs i normalfallet, genom att man jämför materialet mot ett motsvarande material, som finns upptaget i en harmoniserad standard. Bedömer man då att materialet erbjuder likvärdig säkerhetsnivå, utfärdar man ett PMA. Det finns en färdig blankett för detta, som Europakommissionen har tagit fram. Klassas anordningen i kategori III eller IV, skall ett anmält organ också bedöma tillverkarens PMA.

Martin Olsson

Martin Olsson för TÜV NORD

Samordnare PED-verksamheten
Martin har jobbat som konstruktör inom processindustrin och därefter 15 år med konstruktionsgranskning inom kontrollbranschen.

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakta Martin!
Behöver du hjälp inom konstruktionskontroll, PED och övriga trycksatta anordningar. Kontakta mig så hjälper jag dig inom kort!