Αλιεύματα Ελευθέρας Αλιείας

MSC CoC – Βιώσιμη Αλιεία

Το Marine Stewardship Council είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη βιώσιμης αλιείας και τη διασφάλιση του εφοδιασμού αλιευμάτων για το μέλλον.

Το όραμά του Οργανισμού είναι η εξασφαλίσει ότι οι ωκεανοί θα σφύζουν από ζωή σήμερα, αύριο και για τις επόμενες γενιές. Μια βιώσιμη αγορά αλιευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για να κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.

To MSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την θάλασσα στο ράφι.

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει τους καταναλωτές και τα αλιεύματα προέρχεται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης αλιείας. .

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz