Δασικών Πόρων

Αειφορική Δασική Διαχείριση

To Forest Stewardship Council (FSC®) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να προωθήσει την περιβαλλοντικά φιλική, την κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Το έργο του FSC® υποστηρίζεται διεθνώς από περιβαλλοντικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους αυτόχθονων πληθυσμών καθώς και εταιριών από τον τομέα της δασοκομίας και των σχετικών με το ξύλο βιομηχανιών.

Για την πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις του FSC o διεθνής οργανισμός Forest Stewardship Council (FSC) έχει αναπτύξει τα πρότυπα FSC Forest Management certification και FSC Chain of Custody.

Το FSC Forest Management Certification αφορά την πιστοποίηση του δάσους εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.

Το πρότυπο FSC Chain of Custody περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων σε μία εταιρεία. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες και μετέπειτα διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών. Το πρότυπο αυτό απευθύνεται σε πριονιστήρια, χονδρέμπορους, εταιρίες λιανικής πώλησης και κατασκευαστές επίπλων και χαρτιού, εκδοτικές εταιρίες και εταιρίες εκτύπωσης.

Οι πιστοποιημένες κατά FSC® επιχειρήσεις αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για περιβαλλοντική και δεοντολογική συμπεριφορά. Η πιστοποίηση κατά FSC παρέχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στους Πελάτες και Συνεργάτες της πιστοποιημένης επιχείρησης, όπως:

  • Αύξηση της εμπιστοσύνης μέσω της τεκμηριωμένης ικανοποίησης των απαιτήσεων ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου
  • Μεγαλύτερη αποδοχή του ξύλου και των προϊόντων του από πλευράς των Πελατών και των Καταναλωτών που δίνουν σημασία στην προέλευση των πρώτων υλών (ξυλείας)
  • Απόκτηση Πελατών που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι
  • Χρήση του σήματος FSC® ως ένα εργαλείο marketing
  • Απόδειξη ότι το ξύλο δεν προέρχεται από αμφιλεγόμενες πηγές 

Η TÜV HELLAS έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις μέσω της μητρικής εταιρείας TÜV NORD και να χορηγεί Πιστοποιητικά διαπιστευμένα για το πρότυπο FSC Chain of Custody. Μέχρι σήμερα, το TÜV NORD Group έχει χορηγήσει πάνω από 600 Πιστοποιητικά FSC σε εταιρείες με προϊόντα χαρτιού και ξύλου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz