Αλιεύματα Υδατοκαλλιέργειας

ASC CoC – Βιώσιμη Υδατοκαλλιέργεια

Το Aquaculture Stewardship Council iδρύθηκε το 2010 από το WWF και IDH (Ολλανδικά Πρωτοβουλία για τo Aειφόρο Εμπορίου) και αποτελεί έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με παγκόσμια επιρροή.

Το όραμα του ASC είναι να μετατρέψει τις υδατοκαλλιέργειες περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες με τη χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών της αγοράς που δημιουργούν αξία σε όλη την αλυσίδα

To ΑSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την υδατοκαλλιέργεια στο ράφι)

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει τους καταναλωτές και τα αλιεύματα προέρχεται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz