Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO/TS 29001:2010 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στην Πετρελαιοχημική Βιομηχανία και βιομηχανία φυσικού αερίου

H Τεχνική Προδιαγραφή ISO/TS 29001:2010 ανεπτύχθη από κοινού, από τους ειδικούς ποιότητας στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute), την Τεχνική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO 67 και τις εταιρείες κατασκευής υλικών, εξοπλισμού και υπεράκτιων δομών για την πετρελαϊκή και πετροχημική βιομηχανία. H Τεχνική Προδιαγραφή ενσωματώνει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 και περιλαμβάνει συμπληρωματικές λεπτομερείς και εξειδικευμένες απαιτήσεις τόσο για τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση Προϊόντων όσο και την Παροχή Υπηρεσιών στον κλάδο της πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας φυσικού αερίου, προδιαγράφοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και καλύπτοντας έτσι την ανάγκη για αυστηρή συμμόρφωση με την μηχανική και τεχνολογία και τις απαιτήσεις του χρήστη και της νομοθεσίας στον κρίσιμο αυτό βιομηχανικό κλάδο.

Η εφαρμογή του ISO/TS 29001 επιδεικνύει δέσμευση στην ποιότητα, στο προσωπικό και στο κοινωνικό σύνολο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz