Υπηρεσίες μεσιτών ακινήτων - Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών

ΕΝ 15733

Το Πρότυπο ΕΝ 15733:2009 είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών μεσιτών ακινήτων συμπεριλαμβανόμενων των συμβουλευτικών, προώθησης πωλήσεων, δημιουργίας επαφής μεταξύ πωλητή και αγοραστή, ενοικίασης, μίσθωσης, χρονομίσθωσης, εκτίμησης, επιθεώρησης.

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου:

  • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας
  • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz