Αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

ΕΛΟΤ 1433

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως μεγέθους και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:

  • Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές
  • Αποδεικνύει την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
  • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz