Οδική Ασφάλεαι

ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και εφαρμόζεται από τους Οργανισμούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν το σύστημα /δίκτυο οδικής κΚυκλοφορίας

Η Οδική Ασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ενώ η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Οδικά Συμβάντα. Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εταιρίες Logistics / Μεταφορών
 • Επιχειρήσεις με Στόλο Οχημάτων (ΚΤΕΛ, Αστικές Συγκοινωνίες, Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες, Super Markets)
 • Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
 • Εταιρίες Ταχυμεταφορών (Courier)
 • Εταιρίες Ταξί
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων 

Μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 39001:2012 ο οργανισμός αποδεικνύει τη δέσμευσή του για:

 • Μείωση Οδικών Συμβάντων
 • Μείωση εργατικών ατυχημάτων
 • Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των ατυχημάτων
 • Μείωση Κόστους Λειτουργίας μέσω της μείωσης:
  • των καταναλώσεων
  • των προστίμων για ανασφαλή οδήγηση
  • των αποζημιώσεων
 • Εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας και γενικότερα της έννοιας της Υγείας & Ασφάλειας από όλους - ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατώντων ενδιαφερομένων μερών

H TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο πρώτος Οργανισμός πιστοποίησης στην Ελλάδα, και ένας από τους πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος χορηγεί διαπιστευμένα πιστοποιητικά από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας, ενώ η συσσωρευμένη εμπειρία από την πιστοποίηση των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσδίδει προστιθέμενη αξία στην επιθεώρηση με άμεσο όφελος της πιστοποιούμενης εταιρίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.