Οδική Ασφάλεαι

ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και εφαρμόζεται από τους Οργανισμούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν το σύστημα /δίκτυο οδικής κΚυκλοφορίας

Η Οδική Ασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ενώ η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Οδικά Συμβάντα. Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εταιρίες Logistics / Μεταφορών
 • Επιχειρήσεις με Στόλο Οχημάτων (ΚΤΕΛ, Αστικές Συγκοινωνίες, Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες, Super Markets)
 • Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
 • Εταιρίες Ταχυμεταφορών (Courier)
 • Εταιρίες Ταξί
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων 

Μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 39001:2012 ο οργανισμός αποδεικνύει τη δέσμευσή του για:

 • Μείωση Οδικών Συμβάντων
 • Μείωση εργατικών ατυχημάτων
 • Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των ατυχημάτων
 • Μείωση Κόστους Λειτουργίας μέσω της μείωσης:
  • των καταναλώσεων
  • των προστίμων για ανασφαλή οδήγηση
  • των αποζημιώσεων
 • Εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας και γενικότερα της έννοιας της Υγείας & Ασφάλειας από όλους - ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατώντων ενδιαφερομένων μερών

H TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο πρώτος Οργανισμός πιστοποίησης στην Ελλάδα, και ένας από τους πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος χορηγεί διαπιστευμένα πιστοποιητικά από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Πιστοποίησης Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας, ενώ η συσσωρευμένη εμπειρία από την πιστοποίηση των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσδίδει προστιθέμενη αξία στην επιθεώρηση με άμεσο όφελος της πιστοποιούμενης εταιρίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz