Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Επιθεώρηση Εταιρειών Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Η πιστοποίηση των εταιρειών που εμπορεύονται και υποστηρίζουν Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π) έγινε υποχρεωτική με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99, τον Δεκέμβριο του 2000.

Από τον Ιανουάριο 2004, έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004, που καταργεί την προηγούμενη.

Η TÜV HELLAS μέσω της κοινοποίησης του TÜV NORD CERT GmbH (με αριθμό 0044) για τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες - 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 90/385/ΕΟΚ για εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα – εξασφαλίζει την εγκυρότητα, την αναγνωρισιμότητα και την ισχύ των πιστοποιητικών (Βεβαιώσεων) σήμανσης CE που αποδίδει στους κατασκευαστές Ι/Π.

Οι Βεβαιώσεις κοινοποιούνται και στην Αρμόδια Αρχή (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπ. Αποφασης, και είναι προϋπόθεση λειτουργίας οποιασδήποτε εταιρείας ασχολείται με την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ι/Π. Η τεράστια εμπειρία των επιθεωρητών της TÜV HELLAS, με περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσίας στον σχεδιασμό, παραγωγή, αποστείρωση, διαχείριση συστημάτων, εφαρμογές, χρήσεις και επιθεωρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η αναγνωρισιμότητα και η εγκυρότητα των πιστοποιητικών του TÜV NORD CERT GmbH, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται και παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.