Υπηρεσίες Υγείας

ΕΝ 15224:2012 «Υπηρεσίες παροχής υγείας-Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Απαιτήσεις βασισμένες στο Πρότυπο EN ISO 9001:2008 »

Το πρότυπο EN 15224 συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001 με τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας . Καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα , την καταλληλότητα , την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας . Στο πρότυπο EN 15524 , υπάρχουν 11 χαρακτηριστικά ποιότητας που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Τα 11 χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 • Κατάλληλη, σωστή φροντίδα
 • Διαθεσιμότητα
 • Συνέχεια στη φροντίδα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Αποδοτικότητα
 • Επάρκεια
 • Φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και γνώση
 • Φροντίδα ασθενών που περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής , της ψυχολογικής και της κοινωνικής φροντίδας
 • Συμμετοχή του ασθενούς
 • Ασφάλεια του ασθενούς
 • Έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα 

Οι απαιτήσεις του Προτύπου μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας όπως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή ιατρικής φροντίδας, νοσοκομεία, κλινικές , υπηρεσίες αποκατάστασης υγείας ή ανακουφιστικής φροντίδας, υπηρεσίες υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα ,ιατρεία , οδοντιατρεία, φαρμακεία, οίκοι ευγηρίας οργανισμοί παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.

Οφέλη

 • Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πελάτες,
 • Διασφάλιση συμμόρφωση με νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις
 • Δέσμευση της Διοίκησης για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
 • Βελτίωση της επάρκειας και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού,
 • Εξοικονόμηση πόρων με την περικοπή εξόδων που οφείλονται σε χαμηλή/ ελλιπή ποιότητα.
 • Βελτίωση της διατμηματικής επικοινωνίας
 • Μείωση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την ανάλυση κινδύνων
 • Βελτίωση στον έλεγχο εγγράφων ,δεδομένων και αρχείων
 • Μείωση του κόστους στη διαχείριση υλικών και φαρμάκων
 • Μείωση στα παράπονα των ασθενών
 • Βελτίωση της θετικής στάσης των εργαζομένων στα θέματα ποιότητας
 • Μείωση του κόστους στη διαχείριση υλικών και φαρμάκων
 • Μείωση στα παράπονα των ασθενών
 • Βελτίωση της θετικής στάσης των εργαζομένων στα θέματα ποιότητας

Η TÜV HELLAS προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 15224:2012, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε πιστοποιήσεις συστημάτων ποιότητας σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι ομάδες επιθεώρησης της TUV HELLAS απαρτίζονται από έμπειρους επαγγελματίες υγείας όπως ιατρούς, νοσηλευτές, βιολόγους κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz