Κρέας, Πρόσθετα Ζωοτροφών, Λαχανικά και Πατάτες

International Features Standards (IFS Broker)

Μεσίτες, πράκτορες, και οι εισαγωγείς αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελώντας τον ενωτικό κρίκο μεταξύ παραγωγών και λιανεμπορίου. Το IFS Broker έχει εφαρμογή σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων καλύπτοντας το κενό μεταξύ της παραγωγής και της διανομής.

Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει ότι έχουν εφαρμόστει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παραγωγοί (προμηθευτές των μεσιτών, προκτόρων, εισαγωγέων) λειτουργούν σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις (νομικές και συμβατικές) και ελέγχονται σε θέματα ποιότητας και ασφγάλειας από τους μεσίτες, πράκτορες, και εισαγωγείς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz