Υγιεινή και Ασφάλεια σε Επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών

FSSC 22000:2010 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)

Το FSSC 22000, αποτελεί ένα συνδυασμό των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005 και των προδιαγραφών ISO / TS 22002 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και PAS 223 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Η σύνταξη αυτών των προδιαγραφών πραγματοποιήθηκε με σκοπό να συμπληρώσει το ISO 22000:2005.

Το FSSC 22000 έχει αναγνωρισθεί από την Παγκόσμια Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (GFSI), με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο G.F.S.I. Guidance Document Version 5.

Εταιρείες τροφίμων που εφαρμόζουν ήδη το πρότυπο ISO 22000, μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το FSSC 22000 ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας στο ήδη υπάρχον σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ISO / TS 22002 και PAS 223.

H TÜV HELLAS, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection/Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο. Η TÜV HELLAS με έμπειρους επιθεωρητές έχει πιστοποιήσει, από την έναρξη των εργασιών του οργανισμού, περισσότερες από 10.000 εταιρείες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Λίβανο, στη Ρουμανία , στη Βουλγαρία , στην Αίγυπτο , στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή κατέχοντας ηγετική θέση στη χώρα μας, ιδιαίτερα στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz