Ιχνηλασιμότητα στη Βιομηχανία Τροφίμων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Το πρότυπο ISO 22005 δίνει τις αρχές και καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει καθιερώσει το πρότυπο ISO 22005:2007 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Το νέο πρότυπο δίνει τις αρχές και καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας , ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εταιρεία που λειτουργεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών.

Τα τελευταία διατροφικά σκάνδαλα (όπως οι διοξίνες σε χοιρινά και κοτόπουλα) τόνισαν την ανάγκη για τις εταιρίες να αναπτύξουν ολοκληρωμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας. Δεδομένου ότι κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ο έλεγχος και η επικοινωνία καθ’ όλη την διαδικασία είναι απαραίτητη.

ΤÜV HELLAS, με πολύχρονη εμπειρία της στην πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων και ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις και τις ανησυχίες στον χώρο των τροφίμων και των ζωοτροφών, επιθεωρεί και εκδίδει πιστοποιητικά επιβεβαίωσης στις εταιρίες που εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007 και του Εσωτερικού Κανονισμού Ιχνηλασιμότητας της ΤÜV HELLAS.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz