Φρούτα & Λαχανικά

GLOBAL G.A.P. IFA (Φρούτα & Λαχανικά)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBAL G.A.P. Fruits and Vegetables είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν τη(ν):

 • Ασφάλεια Τροφίμων
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασία
 • Διαχείριση Αγρού
 • Διαχείριση Εδάφους
 • Διαχείριση Λίπανσης
 • Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών
 • Διαχείριση Φυτοπροστασίας
 • Διαχείριση Νερού 

Στην νέα έκδοση V5 υπάρχουν οι ακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις:

Ασφάλεια Τροφίμων

 • Χειρισμός Κενών Συσκευασίας Φυτοπροστασίας
 • Δολιοφθορά στα τρόφιμα
 • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι 

Περιβάλον

 • Ενεργειακή Απόδοση
 • Υπεύθυνη Χρήση Νερού
 • Έλεγχος Ρύπανσης 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Ιχνηλασιμότητα

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος

Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος

Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz